Kauno arkikatedroje – diakonų šventimai ir malda už inauguruotąjį Prezidentą (2019 07 12)
Paskelbta: 2019-07-12 23:29:54

„Brangūs broliai ir seserys, susirinkome ypatingai progai – šiandien du Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai bus įšventinti Bažnyčios diakonais. Sustiprinti Šventosios Dvasios dovana, jie padės vyskupui ir jo kunigams Žodžio, altoriaus ir artimo meilės tarnyboje. Tarnavimas Dievui ir žmonėms yra pamatinė kiekvieno pakrikštytojo laikysena, o diakonai tai įgyvendina sustiprinti Šventimų sakramento malone. Melskime būsimiems diakonams ištvermės ir palaiminto džiaugsmo jų tarnystėje“, – sakė arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius liepos 12 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje, pradėdamas vakaro šv. Mišias, kuriose vėliau suteikė diakonų šventimus Mariui Boreišai ir Martynui Povylaičiui.

„Telydi jūsų tarnystę palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimas“, – be kita, sakė ganytojas, pasidalydamas tą vakarą dar viena džiugia žinia: į arkikatedrą procesijoje buvo įnešta Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos dovanota palaimintojo relikvija, kuria jis pats tarsi sugrįžo į Kauną – arkikatedroje Jurgis Matulaitis kiek daugiau nei prieš šimtmetį buvo konsekruotas vyskupu.

Šventimai vyko Pal. Jurgio Matulaičio atlaidų Marijampolės bazilikoje laiku, be to, ir ypatingą Lietuvai dieną, kai sveikinome naująjį šalies vadovą. Tad vyskupas Algirdas pakvietė pasimelsti ir už inauguruotąjį Prezidentą Gitaną Nausėdą, atkreipdamas dėmesį, jog tokiomis aukštomis pareigomis jis ateina tarnauti žmonėms, siekti bendro gėrio, teisingumo ir taikos.

Išrinktuosius diakonus vyskupui pristatė seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus. Liturgiją bendruomenei aiškino arkikatedros ceremonijarijus kun. Artūras Kazlauskas. Asistą rengė seminaristai. Šv. Mišiose giedojo choras „Exaudi“ ir solistas Mindaugas Zimkus, grojo fleitininkė Jurgita Otienė, J. Naujalio styginių kvartetas, vargonavo Teisutė Palubinskaitė. Bendroje maldoje dalyvavo ir Kauno Apreiškimo Dievo Motinai (ortodoksų) bažnyčios diakonas Konstantinas Pankrašovas.

Vėliau homiliją pasakęs vyskupas Algirdas atkreipė dėmesį į Mišių skaitinį apie Jokūbo iškeliavimą į Egiptą ir kalbėjo apie du aspektus. Ne visa sielovadinė tarnystė būna maloni, pvz., kai reikia lankyti ligonius, kalinius. Popiežius Pranciškus kaip tik labai kviečia eiti arčiau prie atstumtųjų, eiti ten, kur niekas eiti nenori, bet Dievas siunčia. Tačiau pats Dievas stiprina savo pažadu visada būti kartu. Net keturis kartus Mišiose girdime: „Viešpats su Jumis“ – ar to nepamirštame?

Atskirai kreipdamasis į šventinamuosius diakonus, ganytojas minėjo, jog ir jie liturgijoje netrukus galės drąsinti bendruomenę šiuo Dievo pažadu. Tačiau Dievo žodis (plg. Mt 10 apie būsimus persekiojimus) kalba, jog dėl Kristaus gali tekti ir pakentėti. Pirmasis diakonas šv. Steponas buvo pašauktas patarnauti prie Eucharistijos stalo, bet vėliau turėjo savo krauju paliudyti tikėjimą. Įšventinamieji buvo padrąsinti neišgąsti savųjų egiptų, pasitikėti Dievu ir išsaugoti tvirtą tikėjimą bei būti Evangelijos tarnais.

Šventimai suteikti užtarus būsimuosius diakonus visos Bažnyčios malda – Visų Šventųjų litanijos invokacijomis. Giedojimui vadovavo Mindaugas Zimkus.

Įšventintieji Marius ir Martynas, apvilkti diakoniškais drabužiais, vėliau  patarnavo Eucharistijoje, kurią koncelebravo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius bei daugiau kaip dvidešimt arkivyskupijos kunigų. Duonos ir vyno atnašas prie altoriaus atnešė diakonų seserys.

Eucharistijos pabaigoje naujai įšventintiems diakonams bei visai susirinkusiai bendruomenei buvo suteiktas ypatingas palaiminimas – palaimintojo Jurgio Matulaičio relikvija.

Sveikinimai diakonams, padėkos už šių jaunų vyrų pasiryžimą ir šventimų džiaugsmas tęsėsi agapėje po šv. Mišių.


 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune