Paroda Kaune pasakoja apie lietuvių jėzuitų misijas ir misionierius (2019 08 11)
Paskelbta: 2019-08-12 09:03:42

Rugpjūčio 11 d., po sekmadienio šv. Mišių Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje, kauniečiai gausiai susirinko į unikalios parodos „Misijų stotelės. Lietuvių jėzuitų misionierių šimtmečio kelias“ atidarymą Perkūno name. Paroda surengta Gyvenimo ir tikėjimo instituto iniciatyva, o ją rėmė Lietuvių fondas.

Su didžiąja „Misijų stotelių“ ekspozicijos dalimi iki šių metų gegužės buvo galima susipažinti Vilniuje, Bažnytinio paveldo muziejuje. Paroda jau apkeliavo daugiau kaip 10 Lietuvos vietų, o dabar ją galima apžiūrėti ir Kaune (iki spalio 30 d.) – tai gera proga geriau pažinti jėzuitų istoriją šiais ypatingais metais, kai švenčiame 450-uosius jėzuitų misijos Lietuvoje metus, o popiežius Pranciškus šių metų spalį kviečia minėti ir ypatingąjį Misijų mėnesį (plačiau apie jį žr. misijos.katalikai.lt)

Parodos atidaryme dalyvavo tėvas Antanas Saulaitis SJ – dalis jo ir bendrakeleivių misionierių nuo 1968 metų kauptos kolekcijos iš misijų stotelių eksponuojama šioje parodoje, be kita, gyvai pristatančioje ir iškilius tėvus jėzuitus, jų gyvenimo istorijas (pirmojo lietuvio jėzuito t. Benedikto Andruškos SJ, sovietinio persekiojimo metais jėzuitus ugdžiusio Jono Danylos SJ, sovietinių represijų ypač patyrusio, apaštalavusio ir Sibire t. Antano Šeškevičiaus SJ, lietuvių kalbos puoselėtojo t. Juozo Vaišnio SJ ir kitų).

„Jauni broliai, kurie buvo išvykę iš Lietuvos studijuoti užsienyje, užsidarius geležinei uždangai, ir liko svetur“, – pasakojo apie savo brolius tėvas Antanas Saulaitis SJ, atkreipdamas dėmesį, jog būdami labai jauni, jie buvo skaudžiai atskirti nuo savo artimųjų, svečiose šalyse burdavosi draugėn, mokėsi kalbų, atrasdami būdą, kaip toliau gyventi, tarnauti jaunimui, įvairaus amžiaus žmonėms. Tėvas Antanas ypač pabrėžė jėzuitų įgytą platų išsilavinimą (įvairių mokslo sričių), tarnystės lankstumą prisitaikant prie vietinių kultūrų, bendradarbiavimą ir pagalbą, patirtą iš jėzuitų vienuolijų kitose šalyse.

Šioje parodoje asmeniniai misionierių daiktai, jų pačių kurtos išradingos priemonės maldos ir kitokiai bendrystei su žmonėmis (pvz., t. Aniceto Tamošaičio SJ pasidaryta valtis), nuotraukos, įvairūs leidiniai pasakoja apie misijų kelius Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Sibire ir kitur, rodo užsidegimą nešti Jėzaus žinią skirtingų tautų, rasių žmonėms.

Gyvenimo ir tikėjimo instituto direktorė Vilhelmina Raubaitė-Mikelionienė pasidalijo šios parodos atidarymo džiaugsmu apgailestaudama, jog dėl vietos stokos iš jėzuitų archyvų netilpo daugybė medžiagos, o apie kiekvieną iš tėvų jėzuitų būtų galima parengti atskiras ekspozicijas.

Dar vieną – muzikinį – jėzuitų palikimą pristatė parodos atidaryme dalyvavęs Kauno jėzuitų gimnazijos ansamblis, pakvietęs drauge pagiedoti t. Benedikto Andruškos SJ bei t. Bruno Markaičio SJ parašytų giesmių. Šia proga buvo prisiminta ir tai, jog Kauno jėzuitų gimnazijos statyboms savo laiku aukas Brazilijoje rinko t. Jonas Bružikas SJ, lankęs lietuvių parapijas ir per savo gyvenimą buvęs beveik 1000 misijų (o jos trukdavo apie savaitę su pamokslais, išpažintimis) vedėju.

T. Antanas Saulaitis SJ pasidalijo ir žinia, jog panaši paroda jau pakeliui į JAV, Čikagą. Pasak tėvo jėzuito, tai ypač prasminga artėjant Misijų mėnesiui rudenį, kai popiežius Pranciškus rengs Sinodą apie ekologiją, skirtą ne tik augmenijos ir gyvūnijos pasauliui, bet ir tarp žmonių, jų taikiam sugyvenimui.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune