Esame Visuotinė Bažnyčia. Naudokimės Šventojo Sosto komunikacijos priemonėmis
Paskelbta: 2019-09-23 17:57:10

Praėjus metams po popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje neslūgsta susidomėjimas popiežiaus veikla bei Romos Katalikų Bažnyčios gyvenimu pasaulyje. Džiugu, kad vis daugiau lankytojų sulaukia ir Lietuvoje veikiančių vyskupijų, parapijų bei katalikiškų organizacijų internetinės svetainės. Viena iš Bažnyčios savybių yra jos visuotinumas. Anot šv. Kirilo Jeruzaliečio († 386), „Bažnyčią vadiname katalikiška, tai yra visuotine, pirmiausia dėl to, kad ji, būdama paplitusi nuo vieno žemės pakraščio iki kito, visuotinai ir be klaidų skelbia visiems žmonės skirtas tiesas apie dangiškus ir žemiškus dalykus“. Tad kartais labai naudinga sužinoti apie tai, kuo gyvena kitame pasaulio krašte esantys mūsų broliai ir sesės.

Šiandieninės komunikacijos priemonės suteikia galimybę geriau susipažinti su Bažnyčios veikla pasinaudojant Šventojo Sosto komunikacijos priemonėmis. Todėl Šventojo Sosto komunikacijos dikasterija siūlo įvairias galimybes pasaulio tikintiesiems ir visiems besidomintiems Katalikų Bažnyčios gyvenimu


- oficialus Šventojo Sosto valstybės puslapis www.vatican.va pateikia informaciją devyniomis kalbomis;
- Vatikano informacijos agentūra www.vaticannews.va/lt pateikia žinias lietuvių kalba ir sudaro galimybę kasdien nemokamai gauti žinias el. paštu trylika kalbų;
- oficialius kasdieninius pranešimus trimis kalbomis pateikia Vatikano biuletenis http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino.html;
- platesnius pranešimus apie popiežiaus kalbas bei veiklą galima rasti internetinėje Vatikano laikraščio L`Osservatore Romano svetainėje šešiomis kalbomis, taip pat sudaroma galimybė prenumeruoti savaitinį numerį popieriniu formatu;
- socialinių tinklų mėgėjai gali džiaugtis oficialiomis popiežiaus Pranciškaus tviterio bei instagramo paskyromis @Pontifex ir @Franciscus.

Šiuolaikiškos komunikacijos priemonės tepadeda mums daugiau būti Visuotinės Bažnyčios reikaluose!

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune