Sielovados bendradarbių šv. Mišiose prisiminta Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės kankinystės diena (2020 01 03)
Paskelbta: 2020-01-03 16:21:34

Sausio 3-iąją, pirmąjį mėnesio penktadienį, arkivyskupijos kurijos bei institucijų darbuotojai drauge šventė Eucharistiją, dėkojo Dievui už naują Jo dovanojamą laiką – ką tik prasidėjusius Naujuosius metus, prašė laiminti ateitį, darbus ir bendrystę.

Naujų metų sulaukusius sielovados bendradarbius pasveikino, Viešpaties šviesos jų gyvenimui palinkėjo arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, vadovavęs  Eucharistijos šventimui Šv. Jono Krikštytojo koplyčioje.

Ganytojas, be to, atkreipė dėmesį į ypatingą dieną – sausio 3-iąją minime Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės kankinystę. Prieš 76-erius metus Elena buvo nužudyta įsibrovėlių į jos tėvų namus Kaune, Tvirtovės g. Elena Spirgevičiūtė mirė gindama savo šeimą ir tyrumą. Kauno arkivyskupija, pradėjusi beatifikacijos procesą 2000 metais, darbuojasi ir meldžia jos paskelbimo palaimintąja.

„Kas turi viltį Kristuje, tas skaistina pats save, nes ir pats Kristus yra skaistus“ – šiuos Pirmojo apaštalo Jono laiško žodžius (plg. 1 Jn 3, 3) vyskupas Algirdas savo homilijoje susiejo su Elenos Spirgevičiūtės kankinyste. Ši mintis artima Elenos norui išlaikyti širdies tyrumą. Ji, dar būdama paauglė, savo dienoraštyje jau svarstė įvairias gyvenimo galimybes, rimtai galvojo apie pašaukimą. Kita vertus, Elena buvo visiškai atvira Dievui ir tai ateičiai, kurią Jis savo valia duos.

„Elena buvo ištikima savo jaunatviškam idealui ir vėliau nepasidavė nusikaltėlių prievartai, bet pasirinko kankinės mirtį“, – sakė vyskupas Algirdas, atkreipdamas dėmesį, kaip nuo pat pirmųjų krikščionybės amžių buvo aukštinama tikėjimo kankinystė. Ji laikyta ypatinga Dievo malone, kurią reikia dėkingai priimti.

„Dievo žodis šiandien moko atvirumo ateičiai ir pasiaukojimo, moko priimti visas dovanas, kurias Jis mums yra paruošęs ateityje“, – kalbėjo ganytojas ir apie Elenos Spirgevičiūtės pavyzdį bei jos pasiaukojimą dėl visos šeimos. ׅ

Šioje liturgijoje buvo pašventinta nauja taurė ir patena, kurios bus naudojamos koplyčioje švenčiant šventąsias Mišias.

Užbaigus Eucharistiją sielovados bendradarbiai buvo pakviesti dar valandėlę praleisti drauge agapėje.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune