Dievo Žodžio sekmadienį vyks kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ ingresas Šv. Angelės Meriči parapijoje Romoje
Paskelbta: 2020-01-23 22:02:33

Nuotraukos – KAIT ir fotomenininko Gintaro ČESONIO

Sausio 26-ąją, Visuotinėje Bažnyčioje pirmą kartą švenčiant Dievo Žodžio sekmadienį, Romoje, Šv. Angelės Meriči bažnyčioje, vyks kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ ingresas.

Kardinolas lietuvis oficialiai įžengs į bažnyčią Romos vyskupijoje, kurią popiežius Pranciškus jam skyrė, kai 2019 metų spalio 5 d. Kauno arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių priėmė į Kardinolų kolegiją.

Iškilmės prasidės 11 val. Romos laiku. Dalyvaus ir piligrimų iš Lietuvos.

Šv. Angelės Meriči parapija Romos Nomentano rajone (Via di Sant’Angela Merici, 57) buvo įkurta 1963 metais. Krikštyklos formą primenanti bažnyčia konsekruota 1967-siais. 2001 metais ją aplankė popiežius šv. Jonas Paulius II. Popiežius Pranciškus apaštališkuoju laišku Purpuratis Patribus 2014 m. suteikė jai kardinolų-kunigų titulinės parapijos rangą.
Romos miesto parapijos priskyrimas kardinolui nesuteikia administracinių pareigų, tačiau jis tampa jos globėju ir iškiliausiu nariu. Kardinolas Sigitas Tamkevičius bus antrasis šios titulinės parapijos istorijoje (pirmasis buvo ispanas kardinolas-kunigas Fernando Sebastián Aguilar, 1929–2019).

Pirmą kartą kardinolas Tamkevičius apsilankė Šv. Angelės Meriči bažnyčioje praėjusių metų spalio 7 d. Nors ši parapija nėra labai gausi, tačiau sielovada gyvai išplėtota. Parapijos dangiškoji globėja šventoji Angelė Meriči, uršuliečių vienuolijos steigėja (XVI a.), yra žinoma dėl savo gailestingumo darbų.

Per minėtą susitikimą spalį parapijos ganytojai ir bendradarbiai jau domėjosi Lietuvos tikinčiųjų persekiojimu sovietmetyje bei asmenine kardinolo Tamkevičiaus tikėjimo patirtimi kalint dėl tikėjimo.

Dvasinio gyvenimo patirtimi su parapijos bendruomene kardinolas Sigitas pasidalys ir savo ingreso Mišiose sausio 26-ąją, Dievo Žodžio sekmadienį. Dievo žodžio svarbą savo gyvenime ganytojas sako ypač jautęs du kartus: pirmąjį kartą pradėjęs noviciatą Jėzaus Draugijoje per didžiąsias rekolekcijas, o antrą kartą – KGB kalėjime. Niūrioje kameroje Šventojo Rašto mintys apie mumis besirūpinantį dangaus Tėvą buvo tarsi šviesos spinduliai, nušvietę ne tik kamerą, bet ir kalinio širdies kerteles.

Kardinolo iškili asmenybė ir šis popiežiaus Pranciškas paskyrimas yra dar vienas liudijimas Visuotinei Bažnyčiai apie tą kančių kelią, kurį nuėjo Bažnyčia Lietuvoje tuomet, kai jai teko patirti sovietinės valdžios represijas, o vėliau, atkurtos Nepriklausomybės metais, atgaivinti bažnytinį gyvenimą ir nelengvai gydyti padarytas žaizdas.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune