Pelenų dienos paraginimai pradedant Gavėnios kelionę (2020 02 26)
Paskelbta: 2020-02-27 09:50:23

Vasario 26-ąją Bažnyčia pakvietė pradėti Gavėnios kelionę – nuo šios Pelenų dienos 40 dienų laikas skiriamas intensyvesne malda, pasninku ir išmalda rengtis pačiam svarbiausiam mūsų išgelbėjimo įvykiui – Jėzaus Kristaus Prisikėlimui. Šiai Gavėniai savo žinią jau paskelbė popiežius Pranciškus (kviečiame skaityti čia >>). Pelenų dieną bažnyčiose pagal seną krikščionišką tradiciją tikintieji ėjo priimti pabarstymo pelenais – paraginimo į atgailą ir atsivertimą ženklo.

Kauno arkikatedroje vakaro šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, Marijos radijo programų direktorius kun. Saulius Bužauskas bei Šv. Gertrūdos (marijonų) bažnyčios vikaras kun. Giedrius Bakūnas MIC. Patarnavo seminaristai.

Vyskupas Algirdas Jurevičius atkreipė dėmesį, jog Pelenų diena primena ir apie mūsų trapumą, ir būtinybę apvalyti savo sielą. Kai žmogus pernelyg pasitiki žemiškosiomis gėrybėmis, gali taip atsitikti, kad iš to liks pelenų krūva. Turime siekti, Evangelijos žodžiais, to, kas aukštybėse, krautis tokius lobius, kur nei kandys, nei rūdys nesuėda. Ganytojo žodžiais, iš tikrųjų iš pelenų gamindavo muilą – pelenai byloja apie apsivalymą, būtinybę susitelkti į dvasinį gyvenimą, atsigręžti į Dievą.

Savo homilijoje ganytojas pastebėjo, jog šiandien žmonės labiau telkiasi į išorinius dalykus. Bažnyčia ragina žvelgti į savo vidų, suvokti, kad pirmiausia esame Dievo vaikai. Jėzus savo viešojoje veikloje sutikdavo daug žmonių, kurie viešai melsdavosi, pasninkaudavo, trimituodavo apie gerus darbus. Jėzus matė jų širdies tuštumą, kad viską darė dėl žmonių, tikėdamiesi įvertinimo.

Homilijoje paraginta atnaujinti ryšį su Dievu per maldą – dažniau atsitraukiant nuo kasdienių reikalų, per pasninką – susilaikant ne tik nuo mėsiškų valgių (ar pasninkausime, jei mėsą pakeisime kitais delikatesais?), bet ir suvaldant savo akis, ausis, liežuvį. Svarbu dalytis su vargstančiaisiais. Ką daryti, kai širdis pravirks matant stokojantį žmogų? Ganytojo žodžiais, padėti, bet, kaip ragina Bažnyčia, nesiekiant pasirodymo.

„Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“ (Mk 1,15) – Jėzaus žodžiai, pasakyti Galilėjoje, Gerosios naujienos skelbimo pradžioje, lydėjo apeigas, kai po vyskupo homilijos buvo pašventinti pelenai ir jais buvo barstomos susirinkusiųjų galvos. Pabaigę dienos darbus ar studijas ir gausiai susirinkę į vakaro Mišias arkikatedroje žmonės (buvo ypač daug jaunimo) rikiavosi į eiles, kad viešai ir nuolankiai priimtų šį Bažnyčios duodamą ženklą pradėti savo atgailos kelionę.

Užbaigdamas Mišias vyskupas Algirdas ir paragino visus noriai, su džiaugsmu ir dėkingumu ją keliauti šioje Gavėnioje.

Kovo 1-ąją jau švęsime pirmąjį Gavėnios, be to, ir Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienį. Gavėnios sekmadieniai bus švenčiami visą kovo mėnesį.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune