Arkivyskupijos kunigų rekolekcijos Šiluvoje (2020 03–05)
Paskelbta: 2020-03-06 07:45:19

Keliasdešimt arkivyskupijos kunigų kovo 3–5 d. Šiluvos Šv. Jono Pauliaus II namuose atliko rekolekcijas, kurias vedė svečias iš Latvijos – Jaunmarupės Ave Maria parapijos klebonas t. Gintaras Vitkus SJ.

Rekolekcijų dalyviai didžiulį dėmesį skyrė tylai bei asmeninei maldai. Mąstymuose ir konferencijose buvo gilinamasi į gundymų, nuodėmės ir išgelbėjimo temas. Tam padėjo krikščioniškojo dvasingumo klasiko šv. Ignaco Lojolos ir šiuolaikinės psichologijos įžvalgos. Bendra Valandų liturgijos, Rožinio, Kryžiaus kelio malda ir Švč. Sakramento adoracija pagilino konferencijose girdėtas mintis.

Vakarais, pasidalijimų ir diskusijų valandėlėse, rekolekcijų dalyviai svarstė specifinės kunigiškajam dvasingumui būdingas temas: vienatvę, sielovadinę meilę žmonėms ir kt. Kunigus domino Katalikų Bažnyčios Latvijoje situacija ir pagrindiniai iššūkiai, kuriuos išsamiai pristatė t. G. Vitkus SJ. Vilties įkvėpė rekolekcijų vedėjo padrąsinantis žodis, kad Dievas visuomet lieka ištikimas žmogui ir duoda galimybę net ir po didžiausios buvusios neištikimybės sugrįžti ir vėl iš naujo pradėti savo gyvenimo kelionę su Juo.

Atsidėkodami už vestas rekolekcijas arkivyskupijos kunigai padovanojo t. G. Vitkui SJ lietuviškos duonos kepalą, kad tarnaudamas svetur nepamirštų Tėvynės.

Vyskupo Algirdo Jurevičiaus informacija

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune