Arkivyskupijos kunigų rekolekcijos Šiluvoje (2020 03–05)
Paskelbta: 2020-03-06 07:45:19

Keliasdešimt arkivyskupijos kunigų kovo 3–5 d. Šiluvos Šv. Jono Pauliaus II namuose atliko rekolekcijas, kurias vedė svečias iš Latvijos – Jaunmarupės Ave Maria parapijos klebonas t. Gintaras Vitkus SJ.

Rekolekcijų dalyviai didžiulį dėmesį skyrė tylai bei asmeninei maldai. Mąstymuose ir konferencijose buvo gilinamasi į gundymų, nuodėmės ir išgelbėjimo temas. Tam padėjo krikščioniškojo dvasingumo klasiko šv. Ignaco Lojolos ir šiuolaikinės psichologijos įžvalgos. Bendra Valandų liturgijos, Rožinio, Kryžiaus kelio malda ir Švč. Sakramento adoracija pagilino konferencijose girdėtas mintis.

Vakarais, pasidalijimų ir diskusijų valandėlėse, rekolekcijų dalyviai svarstė specifinės kunigiškajam dvasingumui būdingas temas: vienatvę, sielovadinę meilę žmonėms ir kt. Kunigus domino Katalikų Bažnyčios Latvijoje situacija ir pagrindiniai iššūkiai, kuriuos išsamiai pristatė t. G. Vitkus SJ. Vilties įkvėpė rekolekcijų vedėjo padrąsinantis žodis, kad Dievas visuomet lieka ištikimas žmogui ir duoda galimybę net ir po didžiausios buvusios neištikimybės sugrįžti ir vėl iš naujo pradėti savo gyvenimo kelionę su Juo.

Atsidėkodami už vestas rekolekcijas arkivyskupijos kunigai padovanojo t. G. Vitkui SJ lietuviškos duonos kepalą, kad tarnaudamas svetur nepamirštų Tėvynės.

Vyskupo Algirdo Jurevičiaus informacija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune