Arkivyskupijos kunigų rekolekcijos Šiluvoje (2020 03–05)
Paskelbta: 2020-03-06 07:45:19

Keliasdešimt arkivyskupijos kunigų kovo 3–5 d. Šiluvos Šv. Jono Pauliaus II namuose atliko rekolekcijas, kurias vedė svečias iš Latvijos – Jaunmarupės Ave Maria parapijos klebonas t. Gintaras Vitkus SJ.

Rekolekcijų dalyviai didžiulį dėmesį skyrė tylai bei asmeninei maldai. Mąstymuose ir konferencijose buvo gilinamasi į gundymų, nuodėmės ir išgelbėjimo temas. Tam padėjo krikščioniškojo dvasingumo klasiko šv. Ignaco Lojolos ir šiuolaikinės psichologijos įžvalgos. Bendra Valandų liturgijos, Rožinio, Kryžiaus kelio malda ir Švč. Sakramento adoracija pagilino konferencijose girdėtas mintis.

Vakarais, pasidalijimų ir diskusijų valandėlėse, rekolekcijų dalyviai svarstė specifinės kunigiškajam dvasingumui būdingas temas: vienatvę, sielovadinę meilę žmonėms ir kt. Kunigus domino Katalikų Bažnyčios Latvijoje situacija ir pagrindiniai iššūkiai, kuriuos išsamiai pristatė t. G. Vitkus SJ. Vilties įkvėpė rekolekcijų vedėjo padrąsinantis žodis, kad Dievas visuomet lieka ištikimas žmogui ir duoda galimybę net ir po didžiausios buvusios neištikimybės sugrįžti ir vėl iš naujo pradėti savo gyvenimo kelionę su Juo.

Atsidėkodami už vestas rekolekcijas arkivyskupijos kunigai padovanojo t. G. Vitkui SJ lietuviškos duonos kepalą, kad tarnaudamas svetur nepamirštų Tėvynės.

Vyskupo Algirdo Jurevičiaus informacija

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune