Viešpaties Apreiškimo iškilmėje už uždarų arkikatedros durų – malda už visus, kurie su pasiaukojimu mažina kitų skausmą (2020 03 25)
Paskelbta: 2020-03-25 20:56:12

Kovo 25-ąją Viešpaties Apreiškimą, bažnyčiose nevykstant viešoms pamaldoms, šventėme klausydami „Marijos radijo“ transliacijos iš Kauno arkikatedros bazilikos, kur iškilmės Mišias aukojo apaštališkasis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius.

Apreiškimo iškilmės žinia jau bylojo apie būsimą džiaugsmą, kuris ištiks mus po devynių mėnesių, kai Marija, ištarusi Viešpačiui „taip“, pagimdys pasauliui Gelbėtoją, ir mes švęsime Jėzaus Kristaus Gimimą.

Tokios vilties ir pasitikėjimo ateitimi žinia, ypač svarbia šiandien pandemijos apimtame pasaulyje ir mūsų šalyje, dalijosi ir vyskupas Algirdas, kuris, be to, sakė, jog nelengva matyti visiškai ištuštėjusią arkikatedrą, tačiau patikino, jog jaučia Dievui atviras žmonių širdis, mato jų pastangas skleisti viltį ir pozityvumą.

Ganytojas pakvietė šiose Mišiose melstis ypač už medikus, kunigus, vienuolius, pasiaukojančius dėl kitų žmonių, taip pat ir už visus, kurie šiuo metu patiriame baimių ir nerimo.

Homilijoje buvo pasidalyta jaudinančiais pasiaukojimo pavyzdžiais, kaip pasitarnaujama kitiems ištikusios negandos akivaizdoje.

Štai 72 metų italas kunigas, susirgęs gydėsi ligoninėje, kur trūko kvėpavimo aparatų. Parapijiečių už surinktas aukas jam nupirktą aparatą šis kunigas atidavė jaunesniam ligoniui, o pats mirė. Kitas dvasininkas, turintis gydytojo profesiją, pamatęs sergančius žmones, apsivilko gydytojo chalatą ir stojo pagelbėti kolegoms, o ligoniams – ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai. Popiežius Pranciškus, esantis drauge su pasaulio skausmu savo maldomis (šiandien kartu su juo „Tėve mūsų“ malda meldėsi viso pasaulio krikščionys), atsiuntė iš Vatikano maisto kaip savo artumo ženklą ir pasiaukojimo įvertinimą dviem moterų vienuolynams, kurie yra karantine, nes turi užsikrėtusių seserų, guosdavusių žmones.

„Kodėl krikščionys nebijo pasiaukoti, nebijo mirti?“ – klausė ganytojas, o atsakydamas kalbėjo apie Dievą, įsijungiantį į istoriją. Pats Dievas nebijojo žemiškojo vargo, nebijojo būti atmestas, net būti prikaltas prie kryžiaus. Gyvenime patiriame įvairių išbandymų, tačiau Dievo tapimo žmogumi, Įsikūnijimo įvykiu turime Dievo artumo pažadą, o tuomet jau niekas nebaisu.

Šių Mišių pabaiga sutapo su kiekvieno vakaro 20 valandos maldos tiltu Lietuvoje, tad pamaldų klausytojai dalyvavo šioje maldoje Šv. Juozapui, kreipdamiesi į galingąjį Bažnyčios globėją.

„Likite sveiki ir būkite palaiminti“, – kartu su palaiminimu radijo bangomis Lietuvai sklido ir šis ganytojiškasis palinkėjimas iš Kauno arkikatedros.

Pamaldų transliacijas radijuje, internetu ar kt. galime klausyti ir dalyvauti šv. Mišiose sau patogiu metu kiekvieną dieną >>

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune