Dėl paskirtojo Kauno arkivyskupo
Kęstučio Kėvalo ingreso iškilmių
Paskelbta: 2020-03-26 19:16:13

Pratęsus karantino laiką Lietuvoje, paskirtojo Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo ingreso iškilmės Kauno arkikatedroje (kurios buvo numatytos š. m. balandžio 13 d.) atidedamos vėlesniam laikui, priklausomai nuo situacijos.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune