ŠVIESOS ŽEMĖLAPIS! Sujunkime širdis maldos ir paramos akcijoje
Paskelbta: 2020-04-02 10:48:21

Sujunkime širdis maldos ir paramos akcijoje ŠVIESOS ŽEMĖLAPIS!

Uždekime savo maldos ir paramos švieselę šiame žemėlapyje >> 

„Šviesos žemėlapio“ akcijos tikslas – padėti žmonėms kuo gausiau įsitraukti į užtarimo maldą už koronaviruso pandemijos paliestuosius ir sudaryti galimybę juos paremti savo auka. Šiuo būdu tikimasi skleisti viltį, jog užsikrėtimų ir mirčių statistiką kartu mes galime atsverti maldos, palaikymo, vienybės ir šviesos statistika.

Nuo šiandien kviečiame kasdien vienytis į Rožinio maldą ir taip simboliškai uždegti švieselę žemėlapyje.

Kita galimybė – prisidėti savo pinigine auka ir taip pagelbėti labiausiai pandemijos paliestiems žmonėms, kuriais rūpinasi Lietuvos CARITAS.

Nuo balandžio 2 d. iki šv. Velykų kasdien 19 val. Šiluvoje bus aukojamos šv. Mišios už visus, savo malda ar parama įsitraukusius į šią akciją. Balandžio 13 d., švenčiant Marijos dieną, vyks maldos ir paramos akcijos kulminacija >>.  

Akcijos sumanytojai ir rengėjai – Šiluvos šventovė ir Šiluvos parapija, Kauno arkivyskupija, Raseinių rajono savivaldybė, VšĮ „Atrask Raseinius“ bei Lietuvos CARITAS

Vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS ir Raseinių r. mero Andriaus BAUTRONIO kvietimas į akciją „Šviesos žemėlapis“ >> 
 

----------------------

Šiandien visas pasaulis sustojome kryžkelėje, kurioje turime apmąstyti ir, galbūt, netgi pakeisti ėjimo kryptį vardan sveikatos, gyvenimo, būties, kasdienybės, vardan tikrumo. Lankydamasis Lietuvoje popiežius Pranciškus yra kalbėjęs apie tikrąjį grožį, ne tą, stovint priešais veidrodį: „Bet gražus gyvenimas su kitais – šeimoje, su draugais, kovojant kartu su tauta.“ Būtent dabar, kuomet kiekvienas, atrodo, tapome savo paties kasdienybės įkaitais, mes susivienijame bendroje ir neįprastoje kovoje, galime vėl atrasti vienybės, stiprybės, šviesos prasmę.

Balandžio 2-ąją dieną minima 15 metų, kai popiežius šv. Jonas Paulius II gimė Dangui. Šv. Jonas Paulius II neabejotinai buvo spindinti ir svarbi asmenybė ne tik pasauliui, bet ir Lietuvai ir ypač Šiluvai. Tad nuo šios dienos Šiluvos šventovė ir Šiluvos parapija, Kauno arkivyskupija, Raseinių rajono savivaldybė, VšĮ „Atrask Raseinius“ bei Lietuvos Caritas kviečia jungtis į akciją ir įžiebti šviesą mus gaubiančioje tamsoje. Šiluvos šventovė, kurioje Švč. Mergelė Marija tituluojama Ligonių Sveikata, kviečia sujungti širdis maldos ir paramos akcijoje „Šviesos žemėlapis“.

Akcijos tikslas – padėti žmonėms kuo gausiau įsitraukti į užtarimo maldą už koronaviruso pandemijos paliestuosius ir sudaryti galimybę juos paremti savo auka. Šiuo būdu tikimasi skleisti viltį, jog užsikrėtimų ir mirčių statistiką kartu mes galime atsverti maldos, palaikymo, vienybės ir šviesos statistika.

Nuo šiandien kviečiame kasdien vienytis į Rožinio maldą ir taip simboliškai uždegti švieselę žemėlapyje >> .

Kita galimybė – prisidėti savo pinigine auka ir taip pagelbėti labiausiai pandemijos paliestiems žmonėms, kuriais rūpinasi organizacija Lietuvos Caritas.

Balandžio 13-ąją, antrąją šv. Velykų dieną, švenčiant Marijos dieną Šiluvoje >>, 19 val. šv. Mišiose Apsireiškimo koplyčioje paskirtasis Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, atidėjęs savo ingreso iškilmę Kauno arkikatedroje, Šiluvoje melsis prašydamas Mergelės Marijos, Ligonių Sveikatos, užtarimo sergantiems ir medicinos darbuotojams, patikėdamas Dievo gailestingumui mirusiuosius. Kviečiame visus virtualiai susiburti ir įžiebti vilties žvakutes. 19 val. šv. Mišias transliuos kaunodiena.lt >>, diena.lt >>, diena.klaipeda.lt >>   Šv. Mišias 12 val. Šiluvos bazilikoje aukos vyskupas Algirdas Jurevičius (visų pamaldų, taip pat ir Rožinio maldos, transliacijos vyks ir Šiluvos feisbuko paskyroje).  

Uždekime širdis lūkesčiais, tikėkime, jog mūsų viltis tvirta, nes mes būdami kentėjimų draugais tapsime ir paguodos bičiuliais. Suprantame, jog drauge mes nepakeisime viruso, tačiau drauge mes tapsime ramsčiu vienas kitam ir atrasime kelią iš koronaviruso žemėlapio tamsos į vilties šviesą.

Visa informacija – siluvossventove.lt >> 

Šiluvos šventovės informacija

Ganytojo žodis

Džiaugsminga Kristaus Prisikėlimo žinia vėl aplanko mūsų širdis, guosdama mus, šiandienos pasaulio žmones, išvargusius nuo pandemijos, karo žinių ir nusiminimo. Kaip pavasaris ateina šildydamas žemę ir skleisdamas medžių pumpurus, taip ir Velykų įvykis vėl naujai dovanoja mums padrąsinimą pasitikėti mus mylinčio Dievo dovana – amžinuoju gyvenimu, kuri pranoksta šio pasaulio ribas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune