Vyskupo Algirdo Jurevičiaus ir Raseinių r. mero Andriaus Bautronio kvietimas į akciją „Šviesos žemėlapis“
Paskelbta: 2020-04-02 11:06:00

„Skaisčioji Mergele, garsios Šiluvos, nušvietus padangę visos Lietuvos!“

Prieš daugelį amžių Švenčiausiosios Mergelės Marijos žinia iš Šiluvos pažadino žmonių širdis atsivertimui ir tikėjimui. Kasdien girdėdami nerimą keliančių žinių, nesileiskime jų užvaldomi, bet kartu su Šiluvos Mergele nušvieskime Lietuvos ir pasaulio žemėlapį malda ir šviesa!

Junkimės prie šio maldos tinklo kalbėdami Rožinio maldą ir būkime kartu maldos žemėlapyje. O kad malda būtų paveikesnė, pagal išgales paremkime ir stokojančius. Pasidalinkime šia žinia su savo draugais, parapijiečiais, kad neliktų malda neapgaubtų miestų bei miestelių! Dalinkimės šviesa.

Kaip Mergelė Marija kartu su apaštalais ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai laukdama Šventosios Dvasios (plg. Apd 1, 14), taip Ji savo motiniška globa ir užtarimu tepalydi kiekvieną besišaukiantį pagalbos.

Šiluvos Mergelė, Ligonių Sveikata, tepadeda atgauti kūno ir dvasios sveikatą! Kartu su Marija ir per Ją atverkime duris Viešpačiui Jėzui Kristui, kuris atnaujina mūsų viltį, pasitikėjimą ir meilę.

Aš jau užsiregistravau >> ir meldžiuosi, o tu?

Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius


Gerbiamieji, nenuostabu, jog šiandien esame kankinami nežinios, vienišumo ir baimės jausmų. Stebėdami Lietuvos ir pasaulio koronaviruso žemėlapio statistiką, kartais galime pasijausti bejėgiais. Tačiau būtent tokiais momentais yra laikas suvienyti savo širdis bei mintis ir siųsti viltingą žinią šaliai ir pasauliui.

Kviečiu visus prisidėti prie šviesos akcijos, prie tikėjimo vienas kitu bei žinojimo, kad drauge galime įveikti viruso siunčiamas ne tik fizines, bet ir emocines bei socialines grėsmes. Kaip žinia, Šiluva yra šviesos ir vilties buveinė ne tik Raseinių rajone, tačiau visame krašte ir pasaulyje. Susivienykime maldos ir paramos akcijoje „Šviesos žemėlapis“ ir kiekvienas tapkime vilties spinduliu pandemijos tamsybėje.

Raseinių rajono savivaldybės meras Andrius Bautronis

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune