Kauno I dekanato dvasininkai aptarė pagalbą tikintiesiems karantino metu (2020 04 02)
Paskelbta: 2020-04-02 19:32:31

Balandžio 2 dieną Kauno I dekanato dvasininkai ir institucijų vadovai aptarė pagalbos tikintiesiems būdus karantino metu. Dekanato konferencija vyko nuotoliniu būdu, o jai vadovavęs dekanas mons. Vytautas Grigaravičius pradžioje pristatė šių dienų parapijų ir rektoratų situaciją.

Po bendros maldos už ligonius bei medikus ir visus, išgyvenančius sunkias akimirkas, kalbėjo Kauno arkivyskupijos Carito direktorius Arūnas Kučikas.

Jis akcentavo, kad šiandien vienokią ar kitokią pagalbą siūlo ne viena organizacija, todėl nereikėtų konkuruoti su jomis. Pasak A. Kučiko, labai svarbu dėmesį skirti savo bendruomenės nariams, kurie dalyvauja bendruomenės gyvenime. Šiam tikslui turėtų pasitarnauti parapijoje veikiančios pastoracinės grupelės, kurios pagelbėtų susisiekti su žmonėmis. Puikiai pasitarnautų tam tikras karitatyvinis aktyvas, sudarytas iš atskirų įvairių grupelių narių, parapijos jaunimo.

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos klebonas kun. Emilis Vasiliauskas pasidalijo mintimis apie šioje parapijoje vykdomą pagalbą vargstantiesiems. Dar rudenį šioje parapijoje buvo pradėta vaiko orumo skatinimo programa. Taip užsimezgė ryšys su skurdžiai gyvenančiomis parapijos šeimomis, kurios informaciją apie teikiamą pagalbą perduoda viena kitai, todėl žmonių vis padaugėja.

Kauno Šv. Gertrūdos (marijonų) bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Brilius MIC atkreipė visų dėmesį į tai, kad šiuo metu nereikia pasiduoti panikai, o greta konkrečios materialinės pagalbos žmonėms skleisti šviesą bei viltį.

Lietuvos sveikatos mokslų universitet ir Kauno klinikų vyriausiasis kapelionas mons. Artūras Jagelavičius pristatė sielovadą Kauno klinikose karantino metu, aptarė pasitaikančius iššūkius dirbant tiek su ligoniais, tiek su medikais.

Kauno I dekanato informacija 

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune