MALDOS UŽ PAŠAUKIMUS SAVAITĖ:
„Ir šiandien pasauliui reikia žmonių, kurie nesavanaudiškai dovanotų savo gyvenimą.“ (2020 04 27–05 03)
Paskelbta: 2020-04-26 18:09:34

Ketvirtąjį Velykų sekmadienį Bažnyčia yra paskelbusi Pasauline maldos už pašaukimus diena ir kviečia apmąstyti Kristaus Gerojo Ganytojo įvaizdį. Nuo balandžio 27 dienos kviečiame visą savaitę melstis už naujus dvasinius pašaukimus į kunigystę ir vienuolinį gyvenimą.

Popiežius Pranciškus savo Žinioje Pasaulinei maldos už pašaukimus dienai >>  išreiškė troškimą, kad Bažnyčia tarnautų pašaukimams, „atverdama kiekvieno tikinčiojo širdyje erdvę, kad kiekvienas galėtų su dėkingumu atrasti jam Dievo skiriamą pašaukimą, rasti drąsos ištarti „taip“, tikėjimu nugalėti nuovargį, o galiausiai aukoti savo gyvenimą kaip šlovinimo giesmę Dievui, broliams ir visam pasauliui“.

Pašaukimų sielovada yra svarbi Bažnyčios tarnystės dalis, kuria rūpintis privalo visi pakrikštytieji, o ne vien tik kunigai ir vienuoliai. Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas JUREVIČIUS šia proga pakalbino pašaukimų sielovadininkus apie tai, kokia yra dvasinių pašaukimų svarba šiandien, nuo ko pradėti ieškant savo kelio.

Kunigas Gintaras BLUŽAS OFS, atsakingas Kauno arkivyskupijoje už pašaukimų sielovadą, yra giliai įsitikinęs, kad kiekvienas žmogus turi jam skirtą misiją šioje žemėje – būdą būti dovana kitiems. Ir šiandien pasauliui ypač reikia žmonių, kurie nesavanaudiškai dovanotų savo gyvenimą Dievui ir žmogui, taip patys atrasdami prasmę ir pilnatvę. Reikia tik drąsos pasirinkti kelią, kuriuo keliausiu link savo gyvenimo tikslo. Blogiausia yra stoviniuoti ir nieko nesirinkti. Reikia rizikuoti. Pasitikint Dievu. Ir nelaukti, kol pažinsiu visą kelią dar prieš leidžiantis į kelionę. Kelias yra pažįstamas tik jį pasirinkus ir pagaliau iškeliavus. Ir įveikiant vis naujus jo iššūkius. Juk be jų kelionė būtų labai nuobodi...

Visai neseniai pašaukimų ugdymo pedagogikos studijas Romoje baigusi vienuolė ses. Loreta ARMALYTĖ (Marijos tarnaičių kongregacija) su entuziazmu pradeda pašaukimų sielovados koordinatorės pareigas Kauno arkivyskupijoje. Pagrindinis ses. Loretos tikslas – nepaisant karantino apribojimų kaip įmanoma plačiau pasiekti jauną žmogų, kad kuo daugiau jaunų širdžių suvoktų, kaip Dievas juos kviečia. Su besidominčiais užmezgamas ryšys virtualioje erdvėje, tačiau labai laukiama to momento, kai bus galima tiesiogiai susitikti ir kartu eiti savo vienintelio ir nepakartojamo pašaukimo atpažinimo keliu. Čia labai reikia drąsos nebijoti eiti prieš srovę, nes visuomenėje vyrauja pašaukimą nuvertinančios tendencijos: nevertinamas pašaukimas šeimai, o ką jau kalbėti apie dvasinius pašaukimus... Daug drąsos reikia atsispirti šiai bangai ir pasakyti Dievui „taip“.

„Labai palinkėčiau žavesio, nebijoti žavėtis ir ieškoti to, kas galėtų mane sužavėti. Žavesys iš Dievo tegu kiekvieną patraukia” – linki ses. Loreta.

Ggeužės 1 d. „Marijos radijo“ aktualijose transliuotą pokalbį su mūsų arkivyskupijos pašaukimų sielovadininkais galima paklausyti čia >> .

Pašaukimo klausimą sprendžiantys žmonės gali apie tai pasikalbėti su kun. Gintaru bei ses. Loreta (pašaukimų sielovadininkų kontaktai >>)

 

MALDA UŽ PAŠAUKIMUS

Viešpatie Jėzau, prisikėlęs ir pasirodęs apaštalams jiems patikėjai ypatingą misiją: „Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones“, juos ir mus patikindamas žodžiais: „Štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.“ Tu prašei mokinių pasirūpinti miniomis, kurioms norėjai duoti ne tik žemiško maisto, bet ir „išliekančio amžinajam gyvenimui“. Iš šio Tavo meilės žvilgsnio ir šiandien srūva Tavo kvietimas: „Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį.“

Viešpatie, padėk mums suprasti, kad atliepas į Tavo kvietimą reiškia kiekvieną sudėtingą gyvenimo situaciją ir kančią pasitikti išmintingai ir su paprastumu, nes „mokinys nėra aukštesnis už savo mokytoją“.

Dėkojame Tau, Viešpatie, už nuolat mums dovanojamus jaudinančius liudijimus, daugelį jaunuolių paskatinančius sekti Tavimi, kuris esi Gyvenimas, taip atrandant tikro gyvenimo prasmę. Dėkojame už tuos liudytojus misionierius, laisvai gebančius viską palikti ir skelbti Tave itin kūrybingai ir mylint žmones.

Šventoji Marija, Apaštalų Karaliene, Vilties Motina, išmokyk mus tikėti, viltis ir mylėti drauge su Tavimi. Šviesk mums, Jūrų Žvaigžde, padaryk mus Vilties misionieriais ir vesk šiuo keliu! Amen.

Popiežius Benediktas XVI

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune