Gegužės pokalbis apie Mergelės Marijos užtarimą ir mūsų maldas vieni už kitus: 50 „Sveika, Marija“ už 50 savo draugų! (2020 05 16)
Paskelbta: 2020-05-17 18:56:46

Nuotraukos – Gedimino Jono Urbono

Gegužės 16 d. trečiajame gyvame pokalbyje iš gegužės šeštadienio pokalbių ciklo apie Švč. Mergelę Mariją – šviesos ir vilties nešėją – buvo kalbinamas vyskupas, teologijos daktaras Algirdas Jurevičius. Pokalbį tema apie galingąjį jos užtarimą vedė diakonas,  „Artumos“ žurnalo vyriausiasis redaktorius Darius Chmieliauskas.

Gyvas susitikimas šv. Jono Pauliaus II gimimo šimtmečio išvakarėse vyko iš arkivyskupijos kurijos, greta kurios yra Kaunui ir visai Lietuvai ypač atmintina vieta. Santakos parke, Popiežiaus kalnelyje, 1993 m. rugsėjo 6 d. buvo švenčiamos pirmąkart Lietuvoje apsilankiusio Šventojo Tėvo vadovaujamos šv. Mišios. Po jų popiežius Jonas Paulius II, kaip ir popiežius Pranciškus 2018 m. rugsėjo 23 d., pietavo ir trumpą savo įtemptos vizito darbotvarkės valandėlę ilsėjosi Kauno kurijoje. 

Nuotoliniame pokalbyje vyskupas A. Jurevičius atkreipė dėmesį, jog šventų žmonių istorijos dažniausiai būna susijusios su Mergele Marija. Taip atsitiko ir šventojo Jono Pauliaus II gyvenime. Jį, vaikystėje anksti netekusį motinos, tėvas pavedė Marijai su pažadu našlaičiui, kad ji dabar bus jo motina. Vėliau šventasis popiežius sakė, kad nuo tada jau nebesijautė našlaitis.

Pokalbyje aktualiai prisimenant ir Jono Pauliaus II ypač brangintą galingąją Rožinio maldą, paminėta popiežiaus drąsa į šią tradicinę šimtmečių maldą įtraukti Šviesos slėpinius. Pasak vyskupo Algirdo, Jonas Paulius II jautriai jautė dangiškąjį Marijos „pulsą“ ir jos didžiausią troškimą vesti žmones prie savo Sūnaus, tad norėjo, kad Rožinis taptų dar labiau kristologinė malda.

Ne vieno klausimo iš transliacijos žiūrovų (jų FB ir jutube būta apie 3 tūkst.) sulaukęs vyskupas pabrėžė maldos galią ir galimybę mums melstis ir užtarti kitus žmones konkrečiomis intencijomis. Pasak ganytojo, nesavanaudiška malda labai svarbi – juk nuostabu sukalbėti 50 „Sveika, Marija“ už 50 savo draugų, pažįstamų ar nepažįstamų žmonių!

Pokalbyje pakviesta įsižiūrėti į Marijos Magnificat – kaip ji pradžiunga šlovinti Viešpatį už tai, ką padarė jai ir visai tautai. „Viešpatie, išmokyk mus melstis“, – nuolat turime to prašyti, pripažindami savo silpnumą, kai maldoje neišlaikome susikaupimo ar joje vien tik ko nors Dievą prašome. Beje, į vieną iš daugelio klausimų, ar pats asmeniškai patyrė Marijos tarpininkavimą, ganytojas atsakė pasidalydamas, jog jo gimimo bei įšventinimo diakonu datos susijusios su Mergele Sopulingąja, o paskyrimas vyskupu – su Marija Krikščioniškų Šeimų Karaliene.

Net ir Senojo Testamento laikais, pasak pašnekovo, teisiųjų maldomis (pvz., Abraomo, Mozės „pasiderėjimu su Dievu“) tauta sulaukdavo išklausymo ir pasigailėjimo. Bažnyčios istorijoje būta daug šventų žmonių, kurie ypač jausdavo Dievo „pulsą“, ko Dievas trokšta, kokia Jo valia turi būti įvykdyta. Tokia buvo ir Marija. Iš Evangelijų matome, kad Jėzaus gyvenimo atžvilgiu Marija yra tarsi „antrame plane“ (pvz., per Jėzaus viešąją veiklą Marija greičiausiai net negalėdavo prie Jo prisiartinti per minias), tačiau Jam paaukojo savo gyvenimą. Ji visa darė dėl kitų, savo tautos, dėl visos žmonijos išgelbėjimo.

„Marija yra puiki tarpininkė ir galinga užtarėja“, – sakė vyskupas Algirdas apie nenutrūkstantį laikuose galingąjį Dievo Motinos užtarimą, o šiuo laiku, kai jau nebe už kalnų ir Sekminės, priminė ir jos maldą su apaštalais laukiant Šventosios Dvasios išliejimo.

Susidomėjusius šiais pokalbiais ir naujus klausytojus kviečiame į juos gegužės 23 ir 30 d. šeštadienių vakarais 20 val. Pokalbius tiesiogiai transliuoja Katalikų medijų centras. 

Pokalbio vaizdo įrašas

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune