Nuo Kauno bažnyčios stogo – diakonų pokalbis apie Bažnyčios Motiną Mariją ir kaip teisinga būti jos vaiku! (2020 05 23)
Paskelbta: 2020-05-25 08:50:04

Nuotraukos – Gedimino Jono Urbono

Gegužės 23 d. Šv. Juozapo malda, 20 val. kalbama Lietuvoje, prasidėjo ketvirtasis šeštadieninis pokalbis apie Mergelę Mariją. Netikėtoje vietoje – šįsyk nuo Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios terasos – apie Mergelę Mariją kaip Bažnyčios Motiną sėdo kalbėtis du diakonai, šiuo tradiciškai Marijai skiriamu gegužės laiku pasitarnaudami mums, kad ji taptų dar artimesnė. Diakoną VDU KTF dekaną dr. Beną Ulevičių kalbino diakonas, „Artumos“ žurnalo vyriausiasis redaktorius Darius Chmieliauskas.

Pokalbį tiesiogiai transliavo Katalikų medijų centras (jutube ir feisbuke stebėjo beveik 2000 žmonių), Dienas media news kanalai. Transliacijos rengėjai, be to, dovanojo žvilgsnį iš paukščio skrydžio į Kauno senamiestį su šventovėmis, į kurias pamažu sugrįžtame po karantino atskirties.

Tačiau kai diak. Darius savo brolį diak. Beną pristatė kaip stipraus tikėjimo ir karštos širdies vyrą, netruko paaiškėti, jog Beno susitikimas su Marija užtruko. Pamaldžios močiutės diegtą tikėjimą ir išmokytą Rožinį keitė jauno žmogaus dvasiniai ieškojimai – negi dvejus metus Benas buvo nutolęs nuo, jo žodžiais tariant, „sesers Marijos“ ir tik vėliau natūraliai grįžo „namo“, kurių ilgėjosi.

Įdomu, jog dabar ypatingą Marijos ryšį su Jėzumi, jos asmens unikalumą šiam teologui padeda įžvelgti net ir tos studijos, kurios teigia apie labai glaudų kiekvienos motinos ir dar negimusio jos kūdikio ryšį. O Šventasis Raštas, pasak jo, labiausiai leidžia mums suprasti, jog Biblijos žmogui „teisinga“ būti šios mamos vaiku!

„Jėzus yra mūsų brolis. Natūraliai Marija yra mūsų mama. Mes esame Bažnyčioje kaip šeimoje, kur svarbu švęsti, džiaugtis!“ – sakė diak. Benas, pabrėždamas, jog pati Bažnyčios prigimtis yra motiniškumas. Motinystė kyla iš Dvasios, kuri guodžia, moko tarti: ABBA, Tėve. Marija geriausiu būdu atspindi motiniškumą, kylantį iš Dievo. Ji yra „pirmasis egzempliorius“, kuriame matome, kokių nuostabių dalykų nutinka žmogui, kai jame Dievas apsigyvena. Marija, nešiojusi Dievą, buvo tapusi švenčių švenčiausia Jo šlovės šventykla!

Atsakydamas į susirūpinimą, kaip tikrąją Mergelę Mariją, ne tik gražiuosius jos atvaizdus, padėti atrasti jauniems žmonės, diak. Benas sakė, jog šeimoje visi svarbūs, tačiau svarbiausia užsidegti Jėzaus meile, kuri leistų natūraliai artėti prie Marijos ir šventųjų.

Šiuose pokalbiuose daug laiko skiriant žiūrovų klausimams, žinoma, neapsieita be dogmų temos, maldų Mergelei Marijai ir ypač nuostabiosios jos litanijos titulų poetikos, įšaknytos, pasak diak. Beno, Šventajame Rašte. O žinia, kad daugeliui žinoma malda „Tavo apgynimo šaukiamės“ (ja popiežiaus Pranciškus pradėjo savo maldą šių metų gegužei) yra iš II amžiaus, paliudijo ilgaamžę krikščionišką tradiciją šauktis Motinos užtarimo.

Baigiantis gegužei, baigsis ir šis žmonių dėmesį patraukęs nuotolinių susitikimų ciklas. Paskutinis pokalbis „Marija – Šventosios Dvasios buveinė“  (su kun. dr. Arnoldu Valkausku) gegužės 30 d. vyks Šiluvos šventovėje, kur, be „Šviesos žemėlapio“ akcijos pandemijos metui, kilo ir šių pokalbių sumanymas, o dabar jau rengiamasi ypatingajam Sekminių savaitgaliui.

Pokalbio įrašas

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune