Žolinė Pažaislyje – su linkėjimu, kad ir mes, kaip Marija, būtume laimingi įtikėję (2020 08 15)
Paskelbta: 2020-08-15 22:24:21

Rugpjūčio 15-ąją Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) iškilmę Šv. Kazimiero kongregacijos seserų mielaširdingu kvietimu kauniečiai ir šiemet galėjo švęsti ypatingo grožio kampelyje – Pažaislyje.

Saulėtą vasaros popietę vienuolyno kiemelyje, priešais Pažaislio bažnyčią, tarsi priartėjo  dangus, o į jį – mūsų amžinąją tėvynę – visų mintis kreipė iškilmingai Eucharistijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.

„O ar dažnai pagalvojame apie dangų? Juk dažniau mąstome apie žemiškus rūpesčius, netgi jaučiamės dangaus neverti. Netikintiems žmonėms dangus tėra tik poetinė svajonė, neišsipildžiusi viltis“, – sakė homilijoje arkivyskupas, atkreipdamas dėmesį, jog žodžiai iš tiesų atrodo per siauri, kad apibūdintume dangų, ir  jo slėpinys mums atrodo neprieinamas. Tačiau pats Jėzus kalbėjo apie dangų, o dangaus karalystę minėjo daug dažniau, negu kitas temas.

Arkivyskupo mintimi, per šią vasaros kulminacijos iškilmę, per jau subrandintą derlių, per gėlynus žmonių rankose pats Viešpats mums nusišypso iš labai arti! Juk tikėjimas – tai šuolis, matant kūriniją, o už jos – pamatant ir Kūrėją! Mūsų tikėjimas ir yra atsakas Dievui, apsireiškusiam mums ir per kūriniją.

Homilijoje kviesta žvelgti į Mergelę Mariją, kuri suprato savo išrinkimo svarbą, atsiliepė Dievui ir buvo palaiminta. Tai ir mūsų gyvenimo užduotis – atsiverti Dievo prakalbinimui ir būti palaimintiems. Kad ir mes, kaip Marija, būtume laimingi įtikėję! (visą homiliją kviečiame skaityti čia >>).

Vėliau bendruomeninėje maldoje, be maldavimų už Bažnyčią, už šeimas, už karo ir pandemijos aukas, už moterų žmogiškojo orumą saugojimą, buvo užtarti ir netikintys Dievo žmonės, kad ir jie rastų kelius į Jo artumą.

Šioje Žolinių Eucharistijoje, kurią užbaigiant buvo palaiminti žolynai, šiemet sulaukta svečių iš sostinės – giedojo valstybinis choras „Vilnius“, meno vadovas ir vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas. Grojo Renata Marcinkutė.

Pamaldų rinkliava buvo skirta seserų kazimieriečių vienuolyno išlaikymo reikmėms. Šiemet seserys kazimierietės mini 100-uosius įsikūrimo Lietuvoje metus. Kongregacijos, įsteigtos JAV Dievo tarnaitės Kazimieros Kaupaitės, seserys 1920 metais atvyko į Lietuvą ir apsigyveno Pažaislio vienuolyne. Per šių metų Žolinę kongregacija šventė ir ypatingas kelių seserų įžadų 75, 50 ir 25 metų sukaktis.

Žolinės atlaidų Pažaislyje dalyviai, kaip ir kasmet, prieš iškilmingą Eucharistiją, buvo pakviesti į Sutaikinimo pamaldas, kurioms vadovavo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, o šio dekanato kunigai čia pat, vienuolyno kiemelyje, buvo pasirengę pasitarnauti atliekantiems asmenines išpažintis.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune