Susitikime su arkivyskupu aptarti akademinės sielovados tikslai ir artimiausi renginiai (2020 09 29)
Paskelbta: 2020-09-30 15:16:38

Rugsėjo 29 dieną arkivyskupijos kurijoje vyko Kauno akademinės sielovados bendradarbių susirinkimas. Jame dalyvavo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė ir gausus būrys akademinės sielovados bendradarbių. Tai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kapelionas mons. Artūras Jagelavičius ir universiteto sielovados koordinatorė Ieva Stadalninkaitė; Kauno technologijos universiteto kapelionas kun. Petras Pichas ir sielovados koordinatorė Justina Tamošiūnaitė bei sielovados veiklų savanorė Gabrielė Pakalnytė; Kauno Šv. Ignaco Lojolos kolegijos vadovė dvasiniam ugdymui Vilija Karaliūnaitė; Lietuvos sporto universiteto kapelionas kun. Linas Šipavičius; naujai paskirtieji Vytauto Didžiojo universiteto kapelionai kun. Rastislavas Dluhý CSsR ir kun. Peteris Hertelis CSsR bei šio universiteto sielovados koordinatorė Ona Eigirdaitė ir Katalikų teologijos fakulteto projektų koordinatorė Giedrė Barčkutė.

Akademinės sielovados komandą pasveikino arkivyskupas Kęstutis Kėvalas ir pasidžiaugė sugrįžęs prie veiklų, kurias prieš keletą metų koordinavo. Ganytojas pabrėžė, kad akademinės sielovados tikslas – sukurti erdvę tikinčiam studentui susitikti kitą tikintį studentą, ir iškėlė klausimą, kokiu būdu šią erdvę pasiūlyti šiandien. Susirinkime diskutuota apie veiklas, kurias būtų galima šį semestrą pasiūlyti akademinėms bendruomenėms, planuojant kuo daugiau dirbti bendromis pajėgomis.

Dėl pandemijos aplinkybių kylanti neaiški tiesioginio darbo ateitis sukūrė naujus sielovadinio rūpesčio iššūkius. Todėl buvo suplanuotos tik artimiausios šio semestro veiklos ir paskirti už jas atsakingi asmenys. Spalio 15 dieną planuojamas jau tradicinis Kauno akademinės sielovados renginys „Atrask Kauną“, lapkričio mėnesį – mokslinė konferencija, o gruodį kviesime jungtis į tiesiogines arba nuotoliniu būdu vedamas rekolekcijas. Vėlinių oktavoje, lapkričio 5 d., jau tradiciškai kviesime į Kauno arkikatedrą, kurioje bus aukojamos šv. Mišios už mirusius akademinės bendruomenės narius.

Akademinė bendruomenė tęsia ir Mišių tradiciją studentams Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje (Rotušės a. 8) – kiekvieną sekmadienį 20 val. ir šv. Mišios anglų kalba 11.30 val.

Apie artimiausias veiklas netrukus bus daugiau informacijos. 

Informacija Onos Eigirdaitės

Akademinės sielovados bendradarbių Kauno aukštosiose mokyklose  kontaktinė informacija  >> 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune