Ligonių dienos malda už sergančiuosius, medikus, savanorius – visų meilės išbandymą (2021 02 10)
Paskelbta: 2021-02-11 13:04:07

Nuotraukose – vaizdo įrašo stop kadrai

Lurdo Švč. Mergelės Marijos bei Pasaulinės ligonių dienos proga vasario 10 dieną per tiesioginę transliaciją iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Šv. Luko koplyčios visiems paliestiems koronaviruso pandemijos – ligoniams ir juos gydantiems, slaugantiems, visiems medicinos darbuotojams, taip pat artimiesiems šeimose, savanoriams ligoninėse – buvo skirtas maldos užtarimas, vilties žodis ir padrąsinimas šiam nelengvam metui.

Vakaro maldai prie Švenčiausiojo Sakramento, vėliau aukojant šventąsias Mišias, vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas kartu su klinikų vyriausiuoju kapelionu mons. Artūru Jagelavičiumi bei kapelionu kun. Nerijumi Pipiru. Šią maldą kartu su kapelionais organizavo klinikų bei kurijos sielovados bendradarbiai.

Kad širdys būtų suramintos, nepasiduotų liūdesiui ir nerimui, kad Viešpats pasigailėtų ir gelbėtų pasaulį ir mūsų Tėvynę nuo pandemijos negandos – šie ir kiti maldavimai atliepė daugelio žmonių šiandienius prašymus, vėliau lydėjo kalbamą Gailestingumo vainikėlį, Švč. Kristaus Kraujo litaniją.

Katechezę vedęs kun. Nerijus atkreipė dėmesį į Evangelijos pagal Joną pasakojimą apie išgydymą Betzatoje (Jn 5, 1–15). Šiandien vyksta kažkas panašaus, kaip anuomet po stoginėmis. Šiandien jaučiamės trapūs, kartais niekam nereikalingi. Tačiau nuostabu, kad Viešpats yra arti, galime jausti Jo rankas, kai kartais ir pritrūkstama žmogiškų rankų.

Sakydamas šv. Mišių homiliją vėliau arkivyskupas Kęstutis pristatė popiežiaus Pranciškaus pasauliui siunčiamą žinią Ligonių dienai. Joje kalbama apie ligos paliesto žmogaus pažeidžiamumą ir kitus žmones šalia, brolius ir seseris, tikrą tarnavimą.

Arkivyskupas ypač pabrėžė popiežiaus minimą visuminį požiūrį – juk gydymo pradžia gali būti ne tik operacija, vaistai, bet požiūris į žmogų, santykis su juo, geras žodis. Ligoje, pasak ganytojo, labai svarbus artimas žmogus. Greta ligonio lovos, išbandymuose visi turime galimybę patirti meilės pratybas, progą pasilenkti prie kito kaip pats Jėzus ar gerasis samarietis.

Visuotiniuose maldavimuose šiose Mišiose apimtos pačios įvairiausios ligonių, medikų, šeimų, neįgalių žmonių ir jų artimųjų dvasinės reikmės ir prašymai; tarp jų prašyta ir jautrumo menkiausiems ligonių poreikiams, medikų ir slaugytojų atsidavimo ir meilės. Dėkota ir melstasi už pandemijos meto savanorius, kad jie šią tarnystę priimtų kaip patarnavimą pačiam Kristui. Prikėlimo amžinajam gyvenimui prašyta medikams, kurie neteko savo gyvybės, ligoninių palatose kaudamiesi už kitų gyvenimą.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune