Rekolekcijos su jaunimo ugdytojais ir mintimis apie maldą kaip krikščionišką laikyseną (2021 03 24)
Paskelbta: 2021-03-25 10:26:22

Kovo 24-ąją Kauno arkikatedroje su malda už jaunimo ugdytojus, už besimokančius vaikus ir jaunimą  tęsėsi Gavėnios rekolekcijos jau vis labiau artėjant į Didžiąją savaitę, kai apmąstysime didžiuosius tikėjimo slėpinius.

Rekolekcijos, kaip įprasta, pradėtos Švenčiausiojo Sakramento adoracijos valandėle ir arkivyskupo konferencija, šį kartą skirta maldai kaip tai krikščioniškai laikysenai, kuri Kristaus mokinius ypač išskiria iš kitų Dievo ieškančių žmonių.

Maldoje vyksta santykio užmezgimas ir susitikimas. Šaukiantis Dievo, atveriant širdį maldoje, ima reikštis žmogaus pilnatvė Dieve. Ganytojo mintimi, mums duota nuolat gyvenime patirti trūkumų, nes ten, kur visko pasiekta, Dievas tampa nebereikalingas.

„Malda labiausiai mus harmonizuoja“, – be kita, sakė arkivyskupas Kęstutis, pabrėždamas, jog maldai laiko randa tas, kuris turi nusistovėjusį gyvenimo ritmą. Malda laisvina, įgalina įveikti išbandymus, aktyviai kurti gėrį. Tai ir kova, nuolatinis pasiryžimas. Per tai malda keičia žmogų, padeda atrasti savo tapatumą.

Ganytojas ypač pabrėžė bendruomeninės maldos svarbą – karantino metu skaudžiai pajutome, ką reiškia neturėti galimybės švęsti Eucharistijos drauge susirinkus.

„Visada maldoje galime pradėti iš naujo, joje atrasti viltį: viskas bus gerai!“ – sakė ganytojas, ragindamas per maldą – paties Jėzaus dovanotą būdą – artėti prie Viešpaties.

Šios vakaro šv. Mišios vyko Viešpaties Apreiškimo iškilmės išvakarėse, tad arkivyskupas Kęstutis atkreipė dėmesį, jog angelo prakalbinta Marija priima Žodį iš aukštybių, ir prasideda nauja, vis perkeičianti tikrovė. Viešpaties Apreiškimas byloja apie maloningąjį Dievo veikimą, kuriam reikia atviros ir atsiliepiančios širdies.

Pakviesdamas melstis ne tik už mokytojus, katechetus, arkivyskupas prisiminė ir jaunus žmones, pagalbą jiems atrasti savo pašaukimą. „Sveika!“ – šitaip pasveikinta Marija buvo Viešpaties mokykloje. Taip ir jauno žmogaus gyvenimas, ganytojo žodžiais tariant, asocijuojasi su mokykla; jaunimui ypač svarbus Viešpaties prakalbinimas ir padrąsinimas: „Nebijok!“

Savo homilijoje toliau kalbėdamas apie mokinystę, arkivyskupas pabrėžė mokymąsi iš Jėzaus žodžių ir Asmens, klusnumą, laisvę nuo baimės, nuo kitų žmonių nuomonių, laisvę nuo nuodėmės, – taip mes visi galime būti malonės pilni!

Šį kartą visuotinius maldavimus buvo parengę tikybos mokytojai bei katechetai. Jie ir pakvietė šioje Eucharistijoje dalyvaujančius gyvai ar internetu melstis už Bažnyčią, už Lietuvą, atsakingus jos vadovų sprendimus, puoselėjančius šeimos ir gyvybės kultūrą.

Melsta ir mūsų šeimų globos, Dievo pagalbos visiems švietimo darbuotojams, tėvams. Prašyta Dvasios šviesos jaunimui, besirenkančiam pašaukimo kelius.

  Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune