Ugdanti „Užtvirtink“ bendrystė su Ukmergės dekanato sutvirtinamaisiais (2021 05 28)
Paskelbta: 2021-05-31 16:23:18

Unikalus „Užtvirtink“ susitikimas! Klausiantiems. kodėl ypatingas šis susitikimas, atsakome – nes gyvas. Ukmergės dekanato Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos jaunuoliai gegužės 28 dieną susirinko į vieną būrį ir kartu išgyveno ugdančios bendrystės laiką.

Su jaunuoliais, besirengiančiais priimti Sutvirtinimo sakramentą, atvirai kalbėjosi Ukmergės dekanas kunigas Raimundas Kazaitis. Kunigas pokalbyje priminė, kad Dievas paiso laisvos žmogaus valios, todėl ir einame savomis, o ne kito žmogaus pėdomis. Kalbėdamas apie savo pašaukimą kunigystei, sakė: „Kiekvienas mano sprendimas yra mano sprendimas. Jei tai bus klaida, tebūnie. Bet tai bus mano klaida. Venkime įtikinėjimų, įkalbinėjimų ar atkalbinėjimų. Verčiau į maldą eikime su klausimu: Viešpatie, ar aš atliepiu į Tavo kvietimą?“

Susitikime liudijusi ukmergiškė dvyliktokė Ieva Rinkevičiūtė iškalbingu žodžių junginiu apibūdino savo santykį su Bažnyčia: „Ateini ir saugu.“

Džiaugsmas gyvai susitikus jaunuolius, esančius pakeliui į Sutvirtinimo sakramentą.

„Užtvirtink“ kelionė tęsiasi: birželio 5 d. susitikimas Raseinių dekanate, o birželio 12 d. – Jurbarko dekanate. Rengiesi priimti Sutvirtinimo sakramentą – priimk kvietimą susitikti su bendraamžiais ir bendraminčiais!

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune