Tarptautinę vaikų gynimo dieną – palaiminimas Palaimintojo Jurgio Matulaičio montesori mokyklos vaikams ir mokytojams (2021 06 01)
Paskelbta: 2021-06-01 15:06:47

Birželio 1-ąją, Tarptautinę vaikų gynimo dieną, arkivyskupas Kęstutis Kėvalas aplankė Palaimintojo Jurgio Matulaičio montesori mokyklą, drauge su vaikais šventė Eucharistiją, o pabaigoje palaimino ne tik visus vaikus bei mokytojus, bet ir naujai suremontuotas mokyklos patalpas.

Pradėdamas šv. Mišias arkivyskupas Kęstutis sakė, kad visame pasaulyje švenčiant šią dieną ypatingą dėmesį vaikams parodydami suaugusieji nori pasakyti, jog vaikai yra tokie pat svarbūs ir reikšmingi kaip ir jie: „Mes esam vienodi, nors vieni didesni, kiti mažesni, vieniems dar reikia paaugti, kitiems pamažėti, tačiau visi esame vienodai vertingi Dievo akyse!“

Homilijoje arkivyskupas Kęstutis vaikus įtraukė į išties draugišką pokalbį. Klausinėdamas vaikų, kam jiems reikalinga mokykla, ką jie čia veikia ir kam jiems šito reikės ateityje, sykiu ganytojas paaiškino ir tos dienos Šventojo Rašto skaitinius bei Evangeliją. Mat žinios, šio pasaulio pažinimas – yra nuostabūs, labai vertingi dalykai, auginantys mūsų supratimą ir protingumą, tačiau to nepakanka, jei protas netampa išmintimi. Tobitas Senajame Testamente, būdamas labai protingas vyras, vis dėlto negalėjo suprasti gan paprastų dalykų, kuriuos suprasti jam padėjo tik jo žmonos išmintis!

Taip ir Naujajame Testamente labai protingi fariziejai užduoda Jėzui labai klastingų klausimų, kuriais, tiesą sakant, siekė pražudyti Jį. Tačiau Jėzus parodė juos nuginklavusią išmintį – dievišką, bet kartu ir gana paprastą. „Taigi, išmintis gelbsti, o protingumas visai nebūtinai. Todėl protui reikia ir tikėjimo", – vaikams sakė ganytojas, be to, papildydamas, jog tam, kad žmogus taptų tikrai išmintingas, jam reikia Šventosios Dvasios bei jos dovanų tam, kad galėtume gyventi iš tiesų laimingą gyvenimą.

Pabaigoje arkivyskupas drauge su vaikais apėjo visą mokyklėlę, apšlakstydamas klases, atriumą, valgyklėlę bei kitas patalpas ir galiausiai suteikė vaikams iškilmingą palaiminimą, o tada ir vaikai ištiesę rankas ir giedodami laimino savo ganytoją ir „sergėtoją“, kaip patys jį pavadino.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune