Naują gyvavimo puslapį atvertė Kulautuvos parapija: čia konsekruoti nauji maldos namai (2021 06 13)
Paskelbta: 2021-06-15 20:56:56

Nuotraukos – Kulautuvos parapijos bei Juozo Vaitkevičiaus (I, II)

Sekmadienį, birželio 13-ąją, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas konsekravo naująją Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos bažnyčią.

Kulautuvos parapijos bendruomenė neteko savo maldos namų, kai 2012 metų rudenį jie buvo sudeginti. Tuomet sudegė visa Pušyno gatvėje tarpukariu statyta medinė Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnytėlė su unikaliais drožiniais ir paveikslais. Gesinant gaisrą pavyko išsaugoti tik apanglėjusį kryžių ir Mergelės Marijos skulptūrą.

Bažnyčios atstatymo darbai prasidėjo 2018 metų pavasarį. Tų pačių metų rugsėjo 26 d. tuometis Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ jau pašventino atstatomos bažnyčios pamatus. „Dievui laiminant, mes ją pastatysime!“ – toks šūkis tada nuskambėjo Kulautuvos parapijos namuose, išreiškęs vietos gyventojų troškimą turėti maldos namus.

Ypatingą savo parapijos gyvavimo istorijos dieną švenčiančią Kulautuvos bendruomenę birželio 13-osios sekmadienį pasveikino maldos namus konsekravęs arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Iškilmėse dalyvavo ir konsekracijos aktą pasirašė taip pat kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, Kauno II dekanato dekanas monsinjoras Augustinas Paulauskas, buvęs parapijos klebonas kunigas Šarūnas Petrauskas, kunigai Artūras Kazlauskas, Andrius Alminas bei kiti svečiai kunigai.

Bažnyčios istoriją šia proga susirinkusiems pristatė parapijos klebonas tėvas Antanas Gražulis SJ, kuris tarnauja šioje parapijoje nuo 2017 metų ir jam teko didžiausias rūpestis bažnyčios statyba. Su dėkingumu buvo prisimintas ir buvęs, pas Viešpatį jau iškeliavęs klebonas kunigas Ladislovas Baliūnas SJ, kuris  puoselėjo naujos bažnyčios pastatymo viltis ir pradėjo atstatymo darbų organizavimą.

Konsekracijos proga pilnutėlėje naujoje bažnyčioje buvo aukojamos pirmosios iškilmingos šventosios Mišios. Iškilmėse dalyvavo Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, kiti valdžios atstovai, bažnyčios statytojai. Gausūs kulautuviškiai bei giedojęs jaunimas bylojo: ši bažnyčia ir parapija turi Dievo laiminamą savo ateitį!

Naująją Švč. M. Marijos vardo titulo Kulautuvos bažnyčią statė UAB „Ekoilas“, projektavo Dariaus Jakubausko vadovaujama architektų komanda. Bažnyčia yra kryžiaus formos. Visą siluetą užbaigia šviesos bokštas, simbolizuojantis Mergelės Marijos karūnavimą. 

Bažnyčia pastatyta toje pat vietoje, kur stovėjo senoji. Ugnis nespėjo pasiekti netoliese stovėjusios medinės varpinės. Būtent prie jos architektai derino ir naujosios bažnyčios vaizdą. Naujieji maldos namai suprojektuoti visiškai kitokie negu senoji bažnyčia ir beveik tris kartus didesni. Statinio plotas siekia 315 kvadratinių metrų.

Savo lėšomis ir fiziniu darbu statant bažnyčią aktyviai prisidėjo bendruomenė, didžiąją lėšų dalį skyrė Kauno rajono savivaldybė, aukojo Kauno arkivyskupijos parapijos.

 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune