Šeimų malda arkikatedroje stiprinant bendrystės ryšius (2021 06 16)
Paskelbta: 2021-06-17 10:52:46

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Šeimos centro ir Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Birželio 16 d. Kauno arkikatedroje arkivyskupo  suburtos maldai šeimos ir su pačiais mažiausiais savo nariais, taip pat ir šeimų sielovados bendradarbiai bei savanoriai – visi, kurie palydi ir palaiko nuo pat pasirengimo Santuokai įvairiausiose jų gyvenimo situacijose, švęsdami Eucharistiją paliudijo meilės džiaugsmą, kurį kviečia matyti, juo gyventi kasdienybėje popiežius Pranciškus ypač šiais Šeimos-Amoris laetitia metais.

Prieš drauge švenčiamą Eucharistiją šeimos dalyvavo Švč. Sakramento adoracijos valandėlėje, melsdamos, kad bendrystėje kartu su kitais pašaukimais Bažnyčioje, kartu su dvasininkais bei pašvęstaisiais, tarnautų gyvybei ir taikai. Birželines pamaldas vedęs kunigas Emilis Vasiliauskas pavedė Švč. Jėzaus Širdžiai. Kauno arkivyskupijos bei visos Lietuvos šeimas, jų ištikimybę pašaukimui.  

Eucharistijai vadovavo kunigas Romualdas Dulskis, koncelebravo kunigas Emilis Vasiliauskas, Evangeliją skelbė šeimos tėvas bei nuolatinis diakonas Darius Chmieliauskas, patarnavo Jono Pauliaus II piligrimų centro telkiami jaunuoliai. Šeimos buvo pakviestos dalyvauti ir liturgijoje – skaityti skaitinius, skelbti bendruomeninius maldavimus, o Tiberiados bendruomenės šeimos giedojo kartu su jaunimu.

„Ar negalėtų ir šeimose būti Atsinaujinimo diena? Tegul Šventoji Dvasia įkvepia atrasti naujų būdų, kaip „investuoti“ į savo santykius“, – kaip draugišką pašnekesį sakė homiliją kunigas Emilis Vasiliauskas.

Tądien giedota 112 psalmė „Laimingas, kas VIEŠPATIES pagarbiai bijo“ (Ps 112), pasak kunigo Emilio, kalba apie didžiulę Šventosios Dvasios dovaną – Dievo baimę. Ši dovana visų pirma byloja apie santykį. Bijodami netekti santykio su Juo, malda stipriname šį ryšį, stengiamės gyventi pagal Jo valią ir būti laimingi.

Homilijos mintimi, ir šeimose didžiulė malonė yra bijoti prarasti santykį su mylimu žmogumi, su savo gyvenimo bendrakeleiviu, ir tai skatina rūpintis santykiais, nenustoti į juos „investuoti“.

„Padėk mums diena po dienos auginti gebėjimą žvelgti vieniems į kitus, atidžiai klausytis ir būti pasaulio šviesa“ – šiuo ir kitais bendruomeniniais maldavimais vėliau šeimos užtarė ir save, ir Šventąjį Tėvą Pranciškų bei visus Bažnyčios ganytojus, taip pat valstybės vadovus, šeimų palydėtojus, Santuokos sakramentui besirengiantį jaunimą ir vienišus, sunkumų slegiamus žmones.

Kunigas Romualdas Dulskis teikiamą palaiminimą Eucharistijos pabaigoje palydėjo mintimi šiuose pasaulio rūpesčiuose ir reikaluose laikytis Jėzaus troškimų ir stengtis vis panašėti į Jo Širdį.

Birželio 17 d. vakare šeimos tęsia nuotolinių susitikimų ciklą „Keliauti drauge“.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune