Jurbarko dekanato jaunuolių piligrimyste finišavo „Užtvirtink“ sutvirtinamiesiems (2021 06 12)
Paskelbta: 2021-06-18 14:28:29

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro

Birželio 12 dieną 12-os kilometrų atstumas iš Jurbarko iki Vertimų tapo piligriminiu keliu būriui jaunuolių iš Jurbarko Švč. Trejybės, Seredžiaus Šv. Jono Krikštytojo bei Skirsnemunės Šv. Jurgio parapijų. Septintą kartą 2021 m. Kauno arkivyskupijoje nuskambėjo kvietimas „Užtvirtinti“ pasirengimą priimti Sutvirtinimo sakramentą.

Piligrimystės pusiaukelė pasitiko su dovanomis: savo sodybą ant upės kranto atvėrė Giedrimų šeima, o jų dėmesingumą gardžiais ledais papildė Jurbarko dekanas kunigas Darius Auglys. Poilsio akimirką užbaigėme atviraširdžiu pokalbiu su Paulių vienuolyno broliais kapucinais kunigais Tomaszu Pilchu OFM Cap. ir Michalu Ferencu OFM Cap.

Brolis kunigas Michalas, sutvirtinamųjų paklaustas „Ką galvojate apie išpažintį?“, ramiai atsakė, kad eiti išpažinties niekada nėra malonu ar smagu, bet visada verta. Pastarasis sakinys padrąsino jaunuolius, kurie unikaliu būdu, kelyje, asmeniškai kalbėjosi su kunigais bei eidami atliko išpažintį. Iš tiesų ypatingai atrodė piligrimų kolona – priekyje vis kitų keturių jaunuolių panešamas kryžius, nuovargį plaunantis lietus ir kolonos gale atkuriamas ryšys su Dievu.


Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune