Tituliniai šv. Petro ir Pauliaus atlaidai Kauno arkikatedroje priminė Bažnyčios narių pašaukimą (20201 06 29)
Paskelbta: 2021-06-29 14:28:23

Bažnyčiai švenčiant vieną didžiausių iškilmių – Šventuosius apaštalus Petrą ir Paulių – Kauno arkikatedra bazilika džiugiai švenčia ir titulinius atlaidus.

Iškilmingai Eucharistijai, meldžiant šventųjų apaštalų užtarimo šių dienų Bažnyčios misijai, birželio 29-osios vidudienį vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo ir vėliau homiliją pasakė kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, taip pat prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, monsinjoras Artūras Jagelavičius, kunigas Ramūnas Norkus. Evangeliją skelbė diakonas Darius Chmieliauskas, patarnavo seminaristai. Skaitinius skaitė arkikatedros bendruomenės nariai. Giedojo choras, vadovaujamas Mindaugo Šikšniaus.

Homilijoje kardinolas atkreipė dėmesį, jog abu apaštalai – ir Petras, ir Paulius – buvo užsidegę Evangelijos skelbimu, ir abu buvo už tai nukankinti.

Jėzus, išbandęs Petro tikėjimą ir meilę, pavedė jam vadovauti Bažnyčiai – ganyti Jo avis. Tačiau tai, kokia misija jam buvo pavesta, pranoko jo jėgas, tad Viešpats siuntė Bažnyčiai Šventąją Dvasią. Apaštalas Paulius, buvęs krikščionių persekiotojas, turėjo atvirą tiesai ir gėriui širdį. Jis patyrė Viešpaties apsireiškimą, ir tapo tautų apaštalu – nešė Evangeliją pagonims.

„Šių apaštalų šventė mums primena ne tik jų pašaukimą, bet ir pašaukimą kiekvienam būti gerais Bažnyčios – Kristaus Kūno – nariais“, – sakė kardinolas, atkreipdamas dėmesį, jog kai kas šiais laikais pasako: tikiu į Dievą, o Bažnyčia man nereikalinga. Tačiau būtent Bažnyčioje išmokstame gyventi kaip tikri Kristaus mokiniai. Daugybė žmonių, jau prieš mus buvusių joje, rūpinosi perteikti ir brandinti tikėjimą. Tai mūsų seneliai, tėvai, katechetai. Pasak kardinolo, mus gali trikdyti Bažnyčios narių klaidos, tačiau ne šventieji, bet nusidėjėliai sudaro Bažnyčią, ir blogiausia, kai klystantys nedaro atgailos.

Homiliją užbaigdamas kardinolas paragino būti Jėzaus rankomis ir kojomis, širdimi ir balsu skelbiant žmonėms Jo Karalystės Evangeliją.

Šią dieną Visuotinėje maldoje Viešpaties pagalbos prašyta Petro įpėdiniui – Šventajam Tėvui Pranciškui, taip pat vyskupams ir kunigams. Melstasi už valstybės vadovus, už visą tautą, kad ji susilauktų daugiau šventųjų.

Prieš iškilmingą palaiminimą arkivyskupas Kęstutis pakvietė į maldą Šventojo Tėvo intencijomis bei už pašaukimus. Kauno arkivyskupija yra paskelbusi Maldos už pašaukimus mėnesį ir nuo birželio 24 d. iki liepos 25 d. kviečia melstis specialia malda, kad jaunuoliai būtų padrąsinti atsiliepti į pašaukimą kunigo tarnystei. Kunigų seminarija laukia būsimų kandidatų atsiliepimo (informacija stojantiesiems >>).

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune