Malda arkikatedroje paminėti žydų gelbėtojai-Pasaulio tautų teisuoliai (2021 06 27)
Paskelbta: 2021-07-01 14:03:39

Sekmadienį, birželio 27 d., Kauno arkikatedroje buvo paminėti piliečiai Lietuvoje, kurie rizikuodami savo gyvybe gelbėjo žydus Antrojo pasaulinio karo metais ir pelnė Pasaulio tautų teisuolio vardą.

Pasak šv. Mišioms vadovavusio monsinjoro Artūro Jagelavičiaus, nacių persekiojamus žydus gelbėjo tiek pavieniai žmonės, tiek organizuotos žmonių grupės. Pagal žydų gelbėtojų-teisuolių skaičių Lietuva užima šeštą vietą pasaulyje

Į žydų gelbėjimą buvo įsitraukę ir Lietuvos kunigai, vienuolės. Kunigas Bronius Paukštis Kauno Švč. Trejybės bažnyčioje slėpė ir išgelbėjo 200 žydų. Buvęs Kauno arkivyskupijos valdytojas (1944–1947) prelatas Stanislovas Jokūbauskis išgelbėjo iš Vilijampolės geto 22 žydų vaikus. Jam 1999 m. Jeruzalėje  suteiktas Pasaulio tautų teisuolio vardas, o 2001 metais skiirtas LR Prezidento apdovanojimas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (palaidotas prie Kauno arkikatedros bazilikos).

Pasak monsinjoro Jagelavičiaus, pasiryžimas padaryti kilnų pasirinkimą pasilieka žmoguje net ir pačiomis kritiškiausiomis aplinkybėmis. Taip buvo išgelbėta nors nedidelė dalis tų, kurie buvo pasmerkti sunaikinti. Šia proga buvo priminti šv. Jono Pauliaus II žodžiai, jog Holokaustas – XX a. tragedija –  lieka pasauliui neištrinama gėdos žymė.

Visuotinėje maldoje prašyta atlygio visiems geradariams – kad jų pavyzdys primintų, jog palaimingiau duoti nei imti. 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune