Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas: „Sinode kiekvienas esame kviečiamas dalyvauti.“
Paskelbta: 2021-10-15 12:23:43

Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas vaizdo žinia kreipiasi į arkivyskupijos bendruomenę, sakydamas, jog popiežius Pranciškus sušaukdamas Sinodą, visus pakvietė dalyvauti nuotykyje – leistis į kelią, kuris vadinasi sinodinis kelias, ir aptarti, kaip mums sekasi gyventi Bažnyčioje, skelbti Gerąją naujieną, liudyti tikėjimo grožį pasauliui, kuris išsiilgęs Dievo.

„Kviečiu visus prisidėti prie šios gražios popiežiaus ir Bažnyčios iniciatyvos“, – sako arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pabrėždamas, jog Sinodas yra susirinkimas, kuriame kiekvienas esame kviečiamas dalyvauti.

 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune