Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas: „Sinode kiekvienas esame kviečiamas dalyvauti.“
Paskelbta: 2021-10-15 12:23:43

Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas vaizdo žinia kreipiasi į arkivyskupijos bendruomenę, sakydamas, jog popiežius Pranciškus sušaukdamas Sinodą, visus pakvietė dalyvauti nuotykyje – leistis į kelią, kuris vadinasi sinodinis kelias, ir aptarti, kaip mums sekasi gyventi Bažnyčioje, skelbti Gerąją naujieną, liudyti tikėjimo grožį pasauliui, kuris išsiilgęs Dievo.

„Kviečiu visus prisidėti prie šios gražios popiežiaus ir Bažnyčios iniciatyvos“, – sako arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pabrėždamas, jog Sinodas yra susirinkimas, kuriame kiekvienas esame kviečiamas dalyvauti.

 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune