Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas: „Sinode kiekvienas esame kviečiamas dalyvauti.“
Paskelbta: 2021-10-15 12:23:43

Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas vaizdo žinia kreipiasi į arkivyskupijos bendruomenę, sakydamas, jog popiežius Pranciškus sušaukdamas Sinodą, visus pakvietė dalyvauti nuotykyje – leistis į kelią, kuris vadinasi sinodinis kelias, ir aptarti, kaip mums sekasi gyventi Bažnyčioje, skelbti Gerąją naujieną, liudyti tikėjimo grožį pasauliui, kuris išsiilgęs Dievo.

„Kviečiu visus prisidėti prie šios gražios popiežiaus ir Bažnyčios iniciatyvos“, – sako arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pabrėždamas, jog Sinodas yra susirinkimas, kuriame kiekvienas esame kviečiamas dalyvauti.

 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune