Sinodinį kelią Kauno arkivyskupijoje koordinuos diecezinė darbo grupė
Paskelbta: 2021-10-21 12:54:41

Atsiliepdamas į popiežiaus Pranciškaus kvietimą ir siekdamas, kad būtų kuo geriau įsijungta į Sinodinį kelią, rengiantis Vyskupų sinodo generalinei asamblėjai Bažnyčios sinodalumo tema Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas savo dekretu sudarė diecezinę Sinodo darbo grupę (2021 m. spalio 26 d. nr. 209).

Kęstutis KĖVALAS, Kauno arkivyskupas metropolitas arkivyskupas 

Lionginas VIRBALAS SJ, Kauno arkivyskupas emeritas 

Giedrė AUKŠČIŪNIENĖ, Kauno arkivyskupijos Šeimos centro direktorės pavaduotoja, Sužadėtinių rengimo programos koordinatorė

Diakonas Darius CHMIELIAUSKAS, Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai, žurnalo „Artuma“ vyriausiasis redaktorius, Sinodinio kelio Lietuvoje grupės narys

Evaldas DARŠKUS, Kauno arkivyskupijos ekonominės tarybos narys

Renata DUBAUSKIENĖ, Kauno arkivyskupijos Carito nuteistųjų sielovados koordinatorė, Kauno arkivyskupijos kurijos sielovados programų koordinatorė

Aušra GARNIENĖ, žurnalistė, „Kauno dienos“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja

Kunigas Aldonas GUDAITIS SJ, Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius

Edita GUDIŠAUSKIENĖ, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos direktorė, Lampėdžių bendruomenės centro pirmininkė, Kauno m. savivaldybės tarybos narė

Diakonas Audrius JESINSKAS, Lietuvos kariuomenės mokykloje vykdantis kapeliono pareigas, Kauno Įgulos karo kapeliono padėjėjas

Kunigas Artūras KAZLAUSKAS, Kauno arkikatedros vikaras, ceremonijarijus, Sinodinio kelio Kauno arkivyskupijoje koordinatorius

Arūnas KUČIKAS, Kauno arkivyskupijos Carito vadovas

Mantas KURAITIS, Religinės bendruomenės „Jono Pauliaus II piligrimai“ vadovas

Vaida SPANGELEVIČIŪTĖ-KNEIŽIENĖ, Kauno arkivyskupijos kurijos sielovados skyriaus vadovė, Sinodinio kelio Lietuvoje grupės narė, Sinodinio kelio Kauno arkivyskupijoje koordinatorė

Ramutė LATVELIENĖ, Kauno Šv. Jono Pauliaus II gimnazijos direktorė

Andrius MACAS, profesorius, LSMU Kauno klinikų Anesteziologijos skyriaus vadovas

Kunigas Pedro PICH, Kauno akademinės sielovados bendradarbis

Kunigas Gintaras PŪRAS, Domeikavos Lietuvos kankinių ir Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijų klebonas

Artūras ŠAFRONAS, Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas

Rūta ŠALAŠEVIČIENĖ, Katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ vadovė

Silvija ČIŽAITĖ-RUDOKIENĖ, Šiluvos piligrimų centro vadovė

Kunigas Tomas TREČIOKAS, Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas

Donatas VEČERSKIS, filosofijos daktaras, Kauno m. savivaldybės tarybos narys, UAB 15min group verslo partnerysčių vystymo vadovas

Sesuo Asta VENCKAUSKAITĖ, Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos tarybos narė

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Yra gražiai sakoma – kuo tamsesnė naktis, tuo ryškiau spindi žvaigždės. Iš tiesų, šiemet ryškiau pamatėme daugelį svarbių dalykų. Pirmiausia, kad gyvenime esama sričių, kuriose negali būti jokių kompromisų. Nors Vakaruose teisingai pabrėžiame bendro sutarimo ir bendruomeniškumo svarbą, vis dėlto įsitikinome, kad ne visuomet toks sutarimas įmanomas. O kartais, ginant tiesą, tenka atiduoti ir patį brangiausią turtą – gyvybę.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune