Malda už Kauną ir Lietuvą vakare „Jei tiki, kad Dievas gali“ (2021 10 28)
Paskelbta: 2021-10-28 21:20:37

Nuotraukos – Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Už mus visus, už Lietuvą, už arkivyskupijos bendruomenę, jos parapijas, už Kauno ir Lietuvos valdžios žmones spalio 28 d. vakarą buvo meldžiamasi Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje Kaune, čia susirinkus kad ir negausiam žmonių būreliui.

Prisiminta evangelinė istorija apie akląjį elgetą Bartimiejų (plg. Lk 18, 35–43), kuris žmonių minioje, būdamas aklas, negalėjo matyti Jėzaus, tačiau šaukėsi Jo pasigailėjimo. Yra daugybė sričių, kurioms būname akli. Nejautrūs.

Tą vakarą Seminarijos bažnyčioje arkivyskupijos kurijos bendradarbiai, tėvai redemptoristai kartu su seminarijos bendruomene malda užtarė tuos, kuriems būtent šiandien labiausiai reikia tikėjimo ir gailestingojo Jėzaus žvilgsnio, – pabėgėliams, vienišiesiems, sergantiems, gimstantiems ir mirštantiems.

Kitas maldos vakaras „Jei tiki, kad Dievas gali...“ – paskutinį mėnesio ketvirtadienį, lapkričio 25-ąją, Seminarijos bažnyčioje. Pradžia 18.30 val. 

 Kauno arkivyskupijos kurijos sielovados bendradarbių informacija

Ganytojo žodis

Džiaugsminga Kristaus Prisikėlimo žinia vėl aplanko mūsų širdis, guosdama mus, šiandienos pasaulio žmones, išvargusius nuo pandemijos, karo žinių ir nusiminimo. Kaip pavasaris ateina šildydamas žemę ir skleisdamas medžių pumpurus, taip ir Velykų įvykis vėl naujai dovanoja mums padrąsinimą pasitikėti mus mylinčio Dievo dovana – amžinuoju gyvenimu, kuri pranoksta šio pasaulio ribas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune