Sinodinės diecezinės darbo grupės pirmajame susitikime – svarstymai, kaip prakalbinti žmones jų aplinkose (2021 11 03)
Paskelbta: 2021-11-05 13:33:14

Lapkričio 3 d. į pirmąjį susitikimą arkivyskupijos kurijoje susirinko Sinodinio kelio diecezinė grupė. Atsiliepdamas į popiežiaus Pranciškaus kvietimą ir siekdamas, kad arkivyskupija kuo vaisingiau įsitrauktų į Sinodinį kelią, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas savo dekretu dar spalio pabaigoje yra paskyręs diecezinę darbo grupę.

Pirmasis sinodinis susitikimas arkivyskupo kvietimu pradėtas Sinodo malda Šventajai Dvasiai, kurios pagalbos vesti, rodyti kelią ir mokyti bus prašoma visuose sinodiniuose susirinkimuose. Jau pirmajame diecezinės darbo grupės susitikime dalytasi svarstymais ir lūkesčiu, kaip Sinodo žinia pasiekti ir prakalbinti žmones pačiose įvairiausiose jų socialinėse, visuomeninėse aplinkose.

Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas nuoširdžiai padėkojo diecezinės grupės nariams, kad jie, eidami atsakingas pareigas tiek Bažnyčioje, tiek ir kitose institucijose bei organizacijoje, atsiliepė į pakvietimą ir sutiko šiuo būdu aktyviai dalyvauti Sinodiniame kelyje, kuris dabar, kaip parengiamasis etapas, pradėtas vietinėse Bažnyčiose ir bus užbaigtas Vyskupų sinodo XVI eilinėje generalinėje asamblėjoje 2023 m. spalį.

Arkivyskupas Kęstutis pabrėžė, kad ši grupė sukurta pagalbai Sinodo kelyje ieškoti ir atrasti būdų, kaip prakalbinti žmones ir kviesti pasidalyti patirtimi jų aplinkoje, taip pat būdų, kaip Bažnyčiai kalbėti žmonėms suprantama kalba.

Susipažinę ir prisistatę minėtos diecezinės grupės nariai (dalyvavo dauguma) atstovauja pačioms įvairiausioms socialinėms, visuomeninėms sritims. Tikimasi, jog tai atveria galimybę kuo plačiau ir už bažnyčių ribų sklisti žiniai apie Sinodą Bažnyčioje, padės pasiekti kuo daugiau žmonių grupių, bendruomenių bei įtraukti juos į sinodinį procesą, stengiantis išgirsti ir išklausyti ne tik aktyviuosius Bažnyčios narius, bet ir kitus žmones, kas ir yra didžiausias popiežiaus Pranciškaus lūkestis šiam Sinodui.

Sinodą Bažnyčioje kaip dovaną ir užduotį susitikime pristatė Sinodinio kelio Lietuvoje koordinacinės grupės narė bei Sinodinio kelio arkivyskupijoje koordinatorė, arkivyskupijos kurijos Sielovados skyriaus vadovė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė.

Pranešime ji atkreipė dėmesį, kad ankstesnė arkivyskupijos patirtis– vykęs antrasis arkivyskupijos sinodas, vėliau ir simpoziumas – parodė, jog svarbu ne tik galutinis dokumentas, o dar labiau – pats procesas. Šiame Sinodiniame kelyje svarbu pakviesti kalbėtis ir tuos, kurie yra nutolę nuo Bažnyčios, bet ir tuos kurie arti, bet niekada nebuvo išgirsti....

Kalbėdama apie sinodinį procesą, Sinodinio kelio koordinatorė arkivyskupijoje pabrėžė jo dvasinį lygmenį. Svarbiausia yra ne duomenų surinkimas ar susitikimų „serijos“ – siekiame įsiklausymo, bendruomeninės ar asmeninės įžvalgos. Arkivyskupijoje sinodinė misija bus vykdoma per parapijas, bendruomenes, per atvirus susitikimus, asmeninius pokalbius, anketą, komunikacijos pranešimais ir kt.

Darbo grupei buvo pristatyta Sinodinio kelio organizacinė struktūra Lietuvoje bei diecezinio etapo rekomenduojamas planas. Sinodinio kelio diecezinis etapas Visuotinėje Bažnyčiose yra pratęstas iki rugpjūčio 15 d., tad Kauno arkivyskupijoje gautas įžvalgas tikimasi apibendrinti iki Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmių birželį.

Susitikimo darbotvarkėje buvo skirta laiko diecezinės grupės narių svarstymams bei pasidalijimams, kokiais konkrečiais būdais savo atstovaujamoje srityje (pvz., tarp medikų, valdžios žmonių, teisininkų, verslininkų, žurnalistų, karių, katalikiškoje institucijoje ar bendruomenėje, parapijoje, vienuolijoje ar pan.) būtų galima informuoti ir kviesti žmones dalyvauti bei juos išgirsti, kaip atrasti ir suformuoti konkrečias grupes, nustatyti jų tikslą, susitikimų aplinką ir kt.

Diecezinės darbo grupės posėdžiai toliau bus šaukiami kartą per mėnesį, o dabar Sinodinio kelio arkivyskupijoje koordinatoriai jau džiaugiasi parapijų bendruomenių aktyvumu registruojant parapijų grupių moderatorius (iki lapkričio 5 d. el. p. sinodas@kaunoarkivyskupija.lt dar laukiama to nesuskubusių padaryti parapijų). Registruojami taip pat ir kitų bendruomenių, organizacijų moderatoriai ir kviečiami visi, kas gali aktyviai įsitraukti į sinodinį procesą ir dovanoti jam savo laiko bei sugebėjimų. Vėliau moderatoriai tiesiogiai dirbs su žmonėmis savo bendruomenėse telkdami sinodiniams susitikimams.

Moderatorių rengimo susitikimai prasidės jau kitą savaitę. Žmonės galės pasirinkti geografiškai ir laiko atžvilgiu patogiausią susitikimą, nes jie vyks Kaune (lapkričio 11 d.), Kėdainiuose (lapkričio 12 d.) ir Šiluvoje (lapkričio 13 d.).

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune