Per Kristų Visatos Valdovą užbaigiame jubiliejinius arkivyskupijos metus. Bazilikos herbo ir vėliavos inauguracija
Paskelbta: 2021-11-19 12:22:25

Nuotraukos – Juozo Kamensko

Baigiantis Bažnyčios liturginiams metams, švęsdami Kristų Visatos Valdovą (Kristų Karalių), Kauno arkikatedroje bazilikoje iškilmingai užbaigsime jubiliejinius arkivyskupijos bei jos širdies – vyskupo katedros metus. Nors ir ribojami pandemijos, galimais būdais 2021-aisiais džiugiai šventėme net tris jubiliejus – arkivyskupijos 95-mečio, bazilikos titulo 100-mečio bei palaimintojo Jurgio Matulaičio 150-ojo gimtadienio. Dėkojame Gerajam Viešpačiui už šią naują pradžią bei Kauno arkivyskupijos gyvavimo istoriją, kurioje įvairiais būdais skleidėsi Kristaus Velykų slėpinys. Kristus keliauja laike, – sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, kai šventėme šiemetines Velykas jau su šių jubiliejų žinia.

 

Lapkričio 21 d., sekmadienį, 12 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje bus švenčiama iškilminga Eucharistija. Į iškilmes atvyksta apaštalinis nuncijus Baltijos šalyse arkivyskupas Petaras Antunas Rajičius. Eucharistiją koncelebruos Lietuvos vyskupai, iš kurių daugumos vyskupiškoji tarnystė vienaip ar kitaip yra susijusi su arkikatedros istorija.

Ta proga bus pašventinta arkikatedros vėliava su bazilikos herbu, kurio šventovė lig šiol neturėjo. Kauno katedra, tapusi bazilika, įgijo teisę naudoti specialiąsias bazilikų insignijas. Tai – conopaeum (dar vadinamas ombrellone) – skėčio formos baldakimas, ir tintinnabulum – varpelis. Šias insingnijas dabar papildo Kauno arkikatedros herbas, kuriame vaizduojamas mėlynos dangaus spalvos skydas, sukryžiuoti raktai ir kalavijas, ženklinantys šventovės titulo apaštalus – Petrą, iš Jėzaus gavusį dangaus raktus, ir Paulių, skelbiantį Dievo Žodį, aštresnį už kalaviją, bei kita reikšminga simbolika.

Tą patį sekmadienį arkikatedroje taip pat bus teikiami akolito tarnystės skyrimai besirengiantiems nuolatiniam diakonatui pasauliečiams vyrams. Tai dar vienas naujųjų laikų gyvosios Bažnyčios ženklas tebesitęsiančioje arkivyskupijos istorijoje, kurioje per kelis amžius daugybė tarnavusių dvasininkų paliko Bažnyčiai pasišventusios tarnystės pavyzdžių.

Vyks tiesioginė transliacija iš arkikatedros arkivyskupijos YouTube, DELFI TV, delfi.lt 

--------

Pirmasis arkivyskupijos jubiliejus – 95-eri – žymi jos įsteigimą, kai 1926 m. balandžio 4 d. popiežiaus Pijaus XI apaštališkąja konstitucija „Lituanorum gente“ buvo įkurta Lietuvos bažnytinė provincija.

Antrasis – tai 100-metis, kai 1921-aisiais popiežius Benediktas XV savo bule, išreikšdamas dėmesį mūsų kraštui ir jo tikinčiųjų palaikymą, suteikė Kauno katedrai bazilikos titulą.

Palaimintasis Jurgis Matulaitis, kurį paminėjome 150-ojo gimtadienio proga, konsekruotas vyskupu Kauno katedroje (2018), vėliau Kaune parengė Lietuvos bažnytinės provincijos sutvarkymo projektą bei vadinamąjį konkordatą – tarpvalstybinę sutartį tarp Šventojo Sosto ir Lietuvos.

Kviečiame prisiminti paminėjimo įvykių kroniką.

Kauno arkivyskupijos muziejaus parengta virtuali paroda arkivyskupijos 95-mečiui

Kauno arkivyskupijos istorija (Nepriklausomybės laikotarpis) 

Istoriko žvilgsniu – į Kauno katedros paskelbimą 1921-aisiais mažąja bazilika. Dr. Vaidos Kamuntavičienės straipsnis

Lygiai prieš 100 metų Kauno katedrai suteikta bazilikos titulo garbė 

Velykų laiko sukakčių triadoje – palaimintojo Jurgio Matulaičio 150-asis gimtadienis

Arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo homilija: Velykų įvykis kalbina mus šiandien

Šiemet per Velykas – Kauno arkivyskupijos istorinis 95-erių metų gimtadienis 

 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune