Gavėnios rekolekcijos: ganytojo malda su jaunimu (2022 04 06)
Paskelbta: 2022-04-07 12:31:12

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro

Po Kauno arkikatedros bazilikos skliautais pirmąjį mėnesio trečiadienį, balandžio 6 d., vyko arkivyskupo Kęstučio Kėvalo malda su jaunimu ir už jaunimą.

Į Visuotinę maldą šv. Mišiose įsipynė maldavimas už jaunuolius, švenčiančius Atgailos ir Sutaikinimo sakramentą. Ar šį sakramentą atidėliojančius – kad pasikeistų jų širdys, o per jas – ir pasaulis. Taip pat melstasi už Rusiją ir Ukrainą, kad Dievo tiesos šviesa susilpnintų ir nuginkluotų blogį ir jam tarnaujančius.

Kunigas Vincentas Lizdenis tikintiesiems priminė: „Tobuliausias išradimas – melstis ir taip atpažinti tiesą.“

Ypatinga padėka šv. Mišiose giesme tarnavusiam Kauno Gerojo Ganytojo parapijos katechetui Matui Kauniečiui.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune