Gavėnios rekolekcijos: ganytojo malda su jaunimu (2022 04 06)
Paskelbta: 2022-04-07 12:31:12

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro

Po Kauno arkikatedros bazilikos skliautais pirmąjį mėnesio trečiadienį, balandžio 6 d., vyko arkivyskupo Kęstučio Kėvalo malda su jaunimu ir už jaunimą.

Į Visuotinę maldą šv. Mišiose įsipynė maldavimas už jaunuolius, švenčiančius Atgailos ir Sutaikinimo sakramentą. Ar šį sakramentą atidėliojančius – kad pasikeistų jų širdys, o per jas – ir pasaulis. Taip pat melstasi už Rusiją ir Ukrainą, kad Dievo tiesos šviesa susilpnintų ir nuginkluotų blogį ir jam tarnaujančius.

Kunigas Vincentas Lizdenis tikintiesiems priminė: „Tobuliausias išradimas – melstis ir taip atpažinti tiesą.“

Ypatinga padėka šv. Mišiose giesme tarnavusiam Kauno Gerojo Ganytojo parapijos katechetui Matui Kauniečiui.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune