Gavėnios rekolekcijos: ganytojo malda su jaunimu (2022 04 06)
Paskelbta: 2022-04-07 12:31:12

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro

Po Kauno arkikatedros bazilikos skliautais pirmąjį mėnesio trečiadienį, balandžio 6 d., vyko arkivyskupo Kęstučio Kėvalo malda su jaunimu ir už jaunimą.

Į Visuotinę maldą šv. Mišiose įsipynė maldavimas už jaunuolius, švenčiančius Atgailos ir Sutaikinimo sakramentą. Ar šį sakramentą atidėliojančius – kad pasikeistų jų širdys, o per jas – ir pasaulis. Taip pat melstasi už Rusiją ir Ukrainą, kad Dievo tiesos šviesa susilpnintų ir nuginkluotų blogį ir jam tarnaujančius.

Kunigas Vincentas Lizdenis tikintiesiems priminė: „Tobuliausias išradimas – melstis ir taip atpažinti tiesą.“

Ypatinga padėka šv. Mišiose giesme tarnavusiam Kauno Gerojo Ganytojo parapijos katechetui Matui Kauniečiui.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras

 

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune