Gavėnios rekolekcijos: ganytojo malda su jaunimu (2022 04 06)
Paskelbta: 2022-04-07 12:31:12

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro

Po Kauno arkikatedros bazilikos skliautais pirmąjį mėnesio trečiadienį, balandžio 6 d., vyko arkivyskupo Kęstučio Kėvalo malda su jaunimu ir už jaunimą.

Į Visuotinę maldą šv. Mišiose įsipynė maldavimas už jaunuolius, švenčiančius Atgailos ir Sutaikinimo sakramentą. Ar šį sakramentą atidėliojančius – kad pasikeistų jų širdys, o per jas – ir pasaulis. Taip pat melstasi už Rusiją ir Ukrainą, kad Dievo tiesos šviesa susilpnintų ir nuginkluotų blogį ir jam tarnaujančius.

Kunigas Vincentas Lizdenis tikintiesiems priminė: „Tobuliausias išradimas – melstis ir taip atpažinti tiesą.“

Ypatinga padėka šv. Mišiose giesme tarnavusiam Kauno Gerojo Ganytojo parapijos katechetui Matui Kauniečiui.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras

 

Ganytojo žodis

Džiaugsminga Kristaus Prisikėlimo žinia vėl aplanko mūsų širdis, guosdama mus, šiandienos pasaulio žmones, išvargusius nuo pandemijos, karo žinių ir nusiminimo. Kaip pavasaris ateina šildydamas žemę ir skleisdamas medžių pumpurus, taip ir Velykų įvykis vėl naujai dovanoja mums padrąsinimą pasitikėti mus mylinčio Dievo dovana – amžinuoju gyvenimu, kuri pranoksta šio pasaulio ribas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune