Žygis dviračiais su malda už mamas (2022 04 30)
Paskelbta: 2022-05-06 07:47:05

Jono Pauliaus II piligrimų centro pakviesti daugiau kaip dvi dešimtys piligrimų leidosi į žygį dviračiais Rožinio maldai už mamas.

Motinos dienos išvakarėse po šv. Mišių Kauno arkikatedroje šeštadienio rytmetį išvažiavome 40 kilometrų kelią palei Nemuną, sustodami prie Kačerginės, Zapyškio ir Kulautuvos bažnyčių.

Džiaugiamės grupę lydėjusiais kunigais – Vincentu Lizdeniu ir Ramūnu Norkumi, kurie patarnavo piligrimams dvasiniais pokalbiais bei išpažinčių klausymu. 40 km dviračiais buvo kupini geros nuotaikos, maldos, džiaugsmo, sumuštinių ir gyvenimo patirčių dalijimosi, nuovargio ir bendrystės. Ačiū visiems keliavusiems, savanorėms Miglei, Laurai ir kelionės iniciatoriui Jokūbui Malinauskui.

Jie pamato Jėzų, einantį ežero paviršiumi ir besiartinantį prie valties. Jie išsigando. O jis sako: „Tai aš. Nebijokite!" Jie norėjo jį pasiimti į valtį, bet valtis netrukus priartėjo prie kranto, į kurį jie yrėsi (Jn 6, 19–21).

Jono Pauliaus II piligrimų centras

 

 

Ganytojo žodis

Džiaugsminga Kristaus Prisikėlimo žinia vėl aplanko mūsų širdis, guosdama mus, šiandienos pasaulio žmones, išvargusius nuo pandemijos, karo žinių ir nusiminimo. Kaip pavasaris ateina šildydamas žemę ir skleisdamas medžių pumpurus, taip ir Velykų įvykis vėl naujai dovanoja mums padrąsinimą pasitikėti mus mylinčio Dievo dovana – amžinuoju gyvenimu, kuri pranoksta šio pasaulio ribas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune