Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus homilija jauniesiems Šiluvos piligrimams (2012 09 09)
Paskelbta: 2012-09-11 16:29:59

Šiandien mus, susirinkusius į Šiluvą, vienija keturi dalykai: Švč. Mergelė Marija, kurios Gimimo atlaidus švenčiame, Lietuvos Krikšto 625 m. jubiliejus, kurio metu norime padėkoti Dievui ir už savo Krikštą, palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis, kurį per Šilinių atlaidus norime ypač pagerbti, ir rūpestis dėl lietuviškos šeimos dabarties ir ateities. Šiandien ypač meldžiamės už šeimas ir tuos, kurie pasirinks tėvystės ir motinystės pašaukimą.

Šiandienės iškilmės centre stovi Jėzaus ir mūsų Motina Marija. Džiaugiamės, kad ji buvo labai ištikima Dievui ir niekada nieko jam neatsakė. Dėl šios ištikimybės ji tapo Išganytojo Motina. Iš Marijos ir mes mokomės ištikimybės ir klusnumo Dievui.

Lietuva pirmą žinią apie Evangelijos žinią išgirdo prieš septynis šimtmečius. Prieš 625 metus Lietuva pasikrikštijo ir tapo krikščioniška šalimi. Žinoma, staiga viskas nepasikeitė, nes Krikštas visuomet yra tik gera pradžia, tik gimimas dangui, toliau seka tikėjimo kelionė. Kartais ta kelionė pareikalauja kur kas daugiau nei nutrintos pūslės ir nuovargis jūsų piligriminiame žygyje iš Kryžių kalno.

Šiandien dėkojame Dievui už palaimintąjį Jurgį Matulaitį. Prieš 25 metus popiežius Jonas Paulius II paskelbė jį palaimintuoju. Jo gyvenimo svarbiausias bruožas – labai ištikimas gyvenimas pagal Evangeliją. Jo gyvenimo šūkis blogį nugalėti gerumu yra kilęs iš Evangelijos širdies. Palaimintojo pavyzdys yra labai aktualus šiandienei Lietuvai, nes joje yra daug susipriešinimo, neapykantos ir nusivylimo laisve. Blogio negalima įveikti kitu blogiu, nes tai sukelia dar didesnį blogį.

Šiandien meldžiamės už šeimas, nes šeima yra tautos ir Bažnyčios gyvybės šaltinis. Geros, tvirtos ir santuokos keliu sudarytos šeimos yra Dievo palaimos ženklas kiekvienai tautai.

Dabar dažnai girdime diskusijas, kas yra šeima. Daug amžių žinojome, kad tai vyro ir moters atsakingai sukurta sąjunga, skirta vienas kitam palaikyti ir vaikams auginti bei ugdyti. Pastaruoju metu norima įpiršti mintį, kad šeima yra bet koks ir bet kokių žmonių susibūrimas, net neturintis jokių įsipareigojimų.

Šiose Mišiose melsimės už pašaukimus į šeimą. Jūs esate jauni ir ieškosite jums skirto gyvenimo kelio. Ieškosite savo pašaukimo. Kai kurie surasite pašaukimą į kunigystę ar Dievui pašvęstąjį gyvenimą, bet daugumos pašaukimas bus šeimos gyvenimas. Todėl svarbu, kad gerai suvoktumėte, kas yra šeima ir kas yra tik šeimyninio gyvenimo imitacija. Gyvenimas šeimoje reikalauja daug pasišventimo; ne mažiau kaip kunigystė, todėl šeimos gyvenimui reikia ruoštis labai atsakingai. Pats svarbiausias pasiruošimas – gražiai skaisčiai praleista jaunystė ir labai atsakingas požiūris į seksualumą.

Lietuva turi kuo pasididžiuoti. Tai Vytautas Didysis, tai šv. Kazimieras. Tarp tų didžiųjų Lietuvos žmonių yra ir palaimintasis Jurgis Matulaitis, ir tautos prisikėlimo šauklys prelatas ir poetas Maironis. Mes šitų didelių žmonių nebūtume turėję, jei jie nebūtų turėję gerų šeimų, kuriose subrendo tai, ką mes matome juose gražiausio ir vertingiausio.

Arkivysk. Sig. Tamkevičius
 

Ganytojo žodis

Kristus keliauja laike. Jis nori eiti į mūsų gyvenimus, mūsų kasdienybę ir šventes. Jis „praskynė“ kelią ir į mums visiems pažadėtą prisikėlimą. Te Velykos dovanoja naują gyvenimą mums kiekvienam asmeniškai, mūsų šeimoms, mūsų Tėvynei Lietuvai ir mūsų pasauliui! Kristus prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė!

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune