Tautų sugyvenimo malda su lenkų ir latvių piligrimais Šiluvoje (2022 09 09)
Paskelbta: 2022-09-14 11:04:12

Nuotraukos – Marlienos Paškovskos

Rugsėjo 9 d. didžiuosiuose Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose Šiluvoje dalyvavo čia pakviesta gausi lenkų bendruomenė Lietuvoje, daugiausiai atvykusi iš Vilniaus rajono parapijų.

Popietėje po pagrindinių pamaldų aikštėje šv. Mišioms lenkų kalba vadovavo Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Darius Trijonis. Homiliją pasakė monsinjoras Wojciechas Górlickis. Giedojo Vilniaus Šv. Juozapo parapijos choras, vadovaujamas Pauliaus Grigonio.

Lenkų piligrimai džiugiai dalijasi žinia, jog šv. Mišiose lenkų kalba dalyvavo ir darnaus sugyvenimo tarp tautų intencija meldėsi Vilniaus rajono parapijų ir švietimo įstaigų bendruomenės.

Kartu su apie 1,5 tūkst. tikinčiųjų ir Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst, vicemerė Liucijana Binkevič, LR Seimo narė Rita Tamašunienė.

Keturi kunigai vadovavo šv. Mišioms latvių kalba su atvykusiais mūsų broliais iš Latvijos.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune