Šlovinimo ir maldos vakaras Kaune rengiantis 2013 Lietuvos jaunimo dienoms (2012 12 27)
Paskelbta: 2012-12-28 14:31:38

Gruodžio 27 d. vakare Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje surengtame ketvirtajame maldos ir šlovinimo vakare buvo meldžiamasi už Kauno miestą, kuris 2013 metų birželį priims Lietuvos jaunimo dienas ir jaunimo misijas šiame mieste.

Vakare dalyvavo ir šlovinimui vadovavo Petrašiūnų parapijos klebonas kun. Tomasz Pilch OFM Cap, o žodį jaunimui (šįsyk negausiai susirinkusiam dėl kalėdinių atostogų bei dalies jų išvykos į Romą dalyvauti tarptautiniame Europos jaunimo Taizé susitikime) tarė kun. Audrius Arštikaitis.

Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas ragino melsti, kad miestas pasiruoštų priimti LJD ir tai būtų kartu šio miesto perkeitimas. Miesto veidą formuoja čia gyvenantys žmonės, jų gyvenimo būdas, stilius, kultūra. Perkeisti miestą – perkeisti čia esančius žmones.

„Prašykime, kad Viešpats paruoštų jų širdis, kad jos taptų atviresnės. Kad patys miestiečiai jaustųsi kaip viena šeima, laukianti kiekvieno atvykstančio. Kuomet širdis tampa atvira, tuomet džiaugiesi kiekvieną išvydus ir kiekvieną maloniai priimi. Bet kaip Viešpats gali perkeisti miesto veidą, mieste gyvenančius žmones?“– kvietė mąstyti kun. A. Arštikaitis, sykiu ragindamas:

„Leiskime, kad Užgimęs Viešpats, praplėstų mūsų širdis, kad vadovaudamiesi Jo Išmintimi, taptume Jo meilės apaštalais sutiktiems žmonėms. Kad jie galėtų išgirsti, pamatyti, priimti Tave.“

Maldos ir šlovinimo vakarai rengiantis Lietuvos jaunimo dienoms vyksta paskutiniais mėnesių ketvirtadieniais 19 val. Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje.

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune