Šlovinimo vakaras jaunimui Jėzuitų bažnyčioje (2013 11 28)
Paskelbta: 2013-11-29 12:10:54

Kaune tęsiasi Šlovinimo vakarai jaunimui, kurie buvo pradėti organizuoti rengiantis 2013 Lietuvos jaunimo dienoms. Paskutiniais mėnesių ketvirtadieniais jaunimas – studentai, moksleiviai, parapijų jaunimo grupės – gausiai rinkdavosi Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje klausyti Dievo žodžio, šlovinti Viešpatį giesmėmis, adoruoti Švenčiausiąjį Sakramentą, susitaikyti su Dievu išpažintimi.

Šlovinimo vakarai dabar persikėlė į šalia Rotušės aikštės esančią Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčią. Prie šios bažnyčios durų per šiuos vakarus deganti žvakė kviečia jaunus žmones, besilankančius Kauno senamiestyje, šventiškai pasipuošusioje Rotušės aikštėje, užeiti ir į Jėzuitų bažnyčią. Šie atviri Šlovinimo vakarai  bus rengiami per visą Adventą kviečiant jaunimą pasiruošti Viešpaties Gimimo šventei.

Lapkričio 28 d. vakarą rengė ir vedė „Naujosios Sandoros“ bendruomenė ir Kauno kunigų seminarijos klierikai. Savo žodžiu jaunimą palydėjo kunigas Artūras Kazlauskas, kalbėdamas apie Jėzų Kristų, Visatos ir kiekvieno žmogaus gyvenimo Valdovą. Atkreipdamas dėmesį į Senajame Testamente minimus karalius, pranašus, kunigus, kun. A. Kazlauskas sakė, kad Jėzaus Kristaus Asmenyje visa susijungė. Kas išpažįsta, kad Jėzus Kristus yra Karalius, yra kviečiamas gyventi dėl kitų. Jėzaus Kristaus karaliavimas buvo didžiausia tarnavimas kitiems– iki kančios ir mirties ant kryžiaus.

Kitą savaitę Kaune bus tęsiamos Miesto misijos – susitikimai su kunigais kavinėse. Jiems pasibaigus – Šlovinimo, liudijimų vakarai Jėzuitų bažnyčioje.

Gruodžio 5 d. 17. 30 val. susitikimas su kun. A. Valkausku „Daugirdo“ viešbutyje, 19 val. Šlovinimo vakare  Jėzuitų bažnyčioje dalyvaus augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas (išsamiau >>).

 

  Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune