Vaikų ir tėvų šventinė popietė Šeimos centre
Paskelbta: 2014-01-03 09:58:04

Jau devintus metus arkivyskupijos Šeimos centre veikia Vaikų dienos grupė, kurią lanko vaikai iš socialinės rizikos šeimų (dažniausiai turinčių alkoholizmo problemų). Grupėje vaikai mokosi bendrauti, reikšti jausmus, lankosi įvairiose edukacinėse programose ir užsiėmimuose. Šiemet vyko net septynios ekskursijos (į Televizijos bokštą Vilniuje, Rumšiškes, Vilkijos Juškų muziejų, Zyplių dvarą ir kt.).

Vaikų dienos centro projektą remia LR Socialinė apsaugos ir darbo ministerija, o projekto koordinatorė, arkivyskupijos Šeimos centro socialinė darbuotoja Žaneta Šimkienė į darbą įdeda daug meilės ir kūrybiškumo. Grupėje taip pat dalyvauja praktiką atliekantys Vytauto Didžiojo universiteto studentai. Visą pusmetį grupės dalyviai džiaugėsi studentės Danbi Jeon iš Pietų Korėjos dalyvavimu. Į Lietuvą ji atvyko pagal Erasmus programą, o Šeimos centre atliko socialinio darbo praktiką. Kartu su studente vaikai dalyvavo projekte „Tradicinė amatų seklyčia“. Liaudies menininkai supažindino juos su lietuviškų juostų audimu, mokė pinti iš vytelių, atskleidė papuošalų iš popieriaus gamybos paslaptis.

Gruodžio 30 d. Šeimos centre vyko grupės vaikų ir jų tėvų bendra šventinė popietė. Vaikai surengė nedidelį koncertą. Viktorinoje tėveliams buvo užduodami klausimai apie tai, ką vaikai per šiuos metus veikė grupėje, ko išmoko, kokiose ekskursijose dalyvavo. Po to visi kartu susėdo prie vaišių stalo ir dalijosi patirtais įspūdžiais linkėdami vieni kitiems laimingų ateinančių metų.

Deja, ne visų vaikų tėvai dalyvavo popietėje ir ne visada šeimos atsitiesia, pajėgia išsivaduoti iš slegiančių problemų ir priklausomybių, bet viską atiduodame į Dievo rankas ir tikime jo pažadu: „Nors mano tėvas ir motina mane paliktų, tačiau VIEŠPATS mane priims” (Ps 27, 10)
 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune