MIESTO MISIJOS Kaune: susitikimas su kunigu „Sadutės“ kavinėje ir malda už miesto gyventojus Jėzuitų bažnyčioje (2014 03 27)
Paskelbta: 2014-03-28 12:50:47

Fotografijos Ievos Jokubaitienės

Fotografija Ievos Jokubaitienės

Fotografija Ievos Jokubaitienės

Kovo 27 d. įvyko trečiasis šiemet MIESTO MISIJŲ renginys. Kelios dešimtys žmonių atėjo į susitikimą su kunigu „Sadutės“ kavinėje. Šįkart MIESTO MISIJAS padėjo įgyvendinti kun. Arūnas Peškaitis OFM. Svečias iš Vilniaus dalijosi tema „Tolerancija krikščioniškai“. Po šio susitikimo Jėzuitų bažnyčioje katalikų bendruomenė „Naujoji Sandora“ surengė maldos vakarą.

Apie toleranciją krikščioniškai

Savo pasidalijime apie toleranciją kun. A. Peškaitis OFM pastebėjo, jog tolerancija prasideda tuomet, kai asmeniškai susiduriame su kitokiu, nei mes, žmogumi. Pasaulio akimis, tolerancija, šis pasaulio mėgstamas žodis, iš tiesų dažniausiai reiškia abejingumą kitam. Tolerancija, svečio žodžiais tariant, yra krikščionybės vaikas.

Kaip priimti kitą, savo paties pavyzdžiu moko Jėzus. Iš Evangelijų žinome, kaip jis toleravo kitokius (muitininkus, samariečius, pagonis ir kt.). Maža to, kaip pabrėžė kunigas pranciškonas, Jėzus už visus – teisius ir neteisius – numirė. Tai jis savo kūnu ir krauju apgynė kiekvieno žmogaus orumą. Nėra žmogaus, už kurį nebūtų miręs Jėzus. Tolerancija, kaip sakė kun. A. Peškaitis OFM, iš tiesų pernelyg prėskas žodis Jėzui apibūdinti. Kalbame apie begalinę Jėzaus meilę kiekvienam žmogui. Kiekvieną žmogų Dievas atpirko, kiekvienam skirta jo misija.

Apie krikščioniškąją toleranciją, pasak svečio, galima kalbėti tik tada, kai mūsų tikėjimas nėra išmoktos teisingos frazės, bet yra patyrimas ir mūsų gyvenimo tikrovė, kai nuolat jaučiamės esą tikėjimo kelyje. Tik tada, kai patys ieškome tiesos ir norime nors truputį būti panašesni į Jėzų, galime susitikti su kitu, nesiekdami jo pakeisti, bet pirmiausia, Jėzaus pavyzdžiu, kitą priimdami. Tik tada gali prasidėti dialogas (pasak popiežiaus Pauliaus VI, vienas iš meilės vardų). Tai pirmas žingsnis į artimo meilę. Tolerancija – tai sumažėjimas, kai nebijoma būti mažesni už kitą.

Malda už save ir miestą

Fotografija Ievos Jokubaitienės

Po vakaro kavinėje nemažai ypač jaunų žmonių atėjo į Jėzuitų bažnyčią, čia adoravo Švenčiausiąjį Sakramentą, kurį išstatė Kauno kunigų seminarijos prefektas kun. Kęstutis Genys, drauge šlovino Viešpatį giesme. Maldoje kartu dalyvavo Kauno kunigų seminarijos klierikai, o norintiems susitaikyti su Dievu klausyklose patarnavo seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, dvasios t. Severinas Holocheris OFM, kun. K. Genys.

Kitas MIESTO MISIJŲ susitikimas – balandžio 24 d. su kun. Juliumi Sasnausku OFM >>

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune