Malda už gimtadienį švenčiantį Jono Pauliaus II piligrimų centrą (2014 10 01)
Paskelbta: 2014-10-02 18:36:12

Fotografija Marijos Stanulytės

Spalio 1 d. devynioliktą gimtadienį švenčiantis Jono Pauliaus II piligrimų centras surengė šventę savo bičiuliams ir pakvietė į vakaro šv. Mišias Kauno arkikatedroje bazilikoje. Jono Pauliaus II piligrimų centras įsteigtas 2009 m. Tačiau jau prieš tai jaunimas rinkdavosi į bendrą maldą pradžioje prie Prisikėlimo parapijos, o vėliau – prie Šv. Gertrūdos rektorato ir organizuodavo piligrimines keliones.

Fotografija Marijos Stanulytės

Šv. Mišias aukojo augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, prelatas prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, arkivyskupijos Jaunimo centro kapelionas kun. Kęstutis Genys ir „Marijos radijo“ programų direktorius kun. Gintaras Blužas OFS . Pirmą kartą arkikatedroje Mišiose giedojo Jono Pauliaus II piligrimų centro maldos komanda.

Po šv. Mišių visi trumpos agapės susirinko Piligrimų centre. Džiugu, kad šventėje dalyvavo net trys kartos. Nuo močiučių, šeimų iki jaunimo ir vaikų. Dėkojome Dievui, kad Kauno arkivyskupijoje piligriminėmis kelionėmis rūpintis gali tiek daug žmonių.

Fotografija Marijos Stanulytės

 

Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune