Šeimos centrų kvietimu Kaune paminėta Negimusio kūdikio diena (2015 11 23)
Paskelbta: 2015-11-27 10:02:23

Lapkričio 23 d. Lietuvoje minima Negimusio kūdikio diena. Šiemet sukako 60 metų nuo to laiko, kai tuometinio sveikatos ministro įsakymu Lietuvoje buvo įteisintas leidimas atlikti kūdikių abortą iki 12 savaičių. Nuo tada tūkstančiai kūdikių kasmet tiesiog negimsta.

Kauno arkivyskupijos, dekanatų ir parapijų Šeimos centrai šią dieną kvietė melstis už šeimas, kurios praradusios savo kūdikius dėl aborto, persileidimo ar kitų priežasčių, už moteris ir vyrus, svarstančius pasirinkti gyvybę ar nutraukti nėštumą, taip pat už medikų atsivertimą. Prie šios iniciatyvos prisidėjo ir „Marijos radijas“, kviesdamas vienytis maldos bendrystėje Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje. Čia susirinkusieji dalyvavo Švč. Sakramento adoracijoje, meldėsi Rožinio maldą, giedojo giesmes, šventė Sutaikinimo sakramentą, apsčiai patirdami Dievo gydančią meilę ir gailestingumą.

Kūdikio netektį dėl įvairių priežasčių (persileidimo, staigios mirties ar aborto) išgyvenę vyrai ir moterys galėjo uždegti žvakeles ir tokiu būdu prisiminti savo vaikus. Bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius savo homilijoje kvietė pasinerti į Dievo gailestingumą, jį priimti, drąsino suteikti savo vaikeliams vardus, melstis, prašyti jų užtarimo ir turėti viltį susitikti amžinybėje. Šv. Mišių pabaigoje kunigas paragino dalyvauti „Rachelės vynuogyno“ rekolekcijose, kurios padeda išgedėti praradimo jausmus dėl kūdikio netekties ir atrasti naują gyvenimą ir naują viltį.

Konsultacijos esant kriziniam nėštumui, išgyvenant netektį dėl aborto ar kūdikio netekties teikiamos Kauno arkivyskupijos Šeimos centre, Papilio g. 5, tel. (8 37) 32 11 22 Artimiausios „Rachelės vynuogyno“ rekolekcijos Kaune vyks 2016 m. sausio 22–24 d. „Domus Pacis“ svečių namuose, Papilio g. 9. Informacija mob. 8 686 96 455.

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras nuoširdžiai dėkoja kunigams, „Marijos radijui“, Šeimos centrų savanoriams ir aukotojams už bendradarbiavimą ir paramą.

 

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune