Sužadėtinių rengėjų mokymai arkivyskupijos Šeimos centre (2016 01 29–30)
Paskelbta: 2016-02-03 19:37:17

Sausio 29–30 d. Kauno arkivyskupijos Šeimos centre vyko sužadėtinių rengėjų mokymai. Iš arkivyskupijos dekanatų ir parapijų/rektoratų atvykusios sutuoktinių poros susipažino su sužadėtinių rengimo Santuokai programa „Dviem yra geriau negu vienam... Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti“ (Koh 4, 9–10).

Mokymų pradžioje susirinkusius pasveikino arkivyskupijos Šeimos centro direktorė Jūratė Lenkuvienė. Ji padėkojo dalyviams už pasiryžimą skirti savo laiką ir žinias padedant jaunoms poroms pasirengti Santuokos sakramentui ir gyvenimui šeimoje. J. Lenkuvienė trumpai pristatė Šeimos centro veiklas, šių dienų iššūkius ir ateities viziją.

Po to į susirinkusius kreipėsi Kauno arkivyskupijos augziliaras, arkivyskupo generalvikaras vyskupas Kęstutis Kėvalas. Jis drąsino dalyvius remtis ne tik savo jėgomis, nepamiršti ir Dievo malonės bei šv. Pauliaus žodžių : „Visa galiu tame, kuris mane stiprina“ (Fil 4, 13). „Kai padedi kitam žmogui, perduodi jam tikėjimo žinią, tai kitas žmogus neatsilygins, bet atlygina Dievas – ramybe, džiaugsmu, Dievo pajauta. Evangelijos skelbimas tampa džiaugsmo priežastimi“, - kalbėjo ganytojas.

Mokymus vedė Lietuvos šeimos centro direktorė Dalia Lukėnienė. Pirmąją mokymų dieną ji pristatė programos metodiką, pagrindinius darbo su grupe principus ir pasidalijo savo asmenine patirtimi vedant sužadėtinių grupes. Dalyviai diskutavo poroje, aptarė įvairias šeimines situacijas grupelėse ir klausėsi vaizdo liudijimų. Buvo gilinamasi į pirmąją programos temą „Kas mums svarbu“. Būsimieji sužadėtinių grupių vadovai turėjo galimybę atlikti sužadėtiniams skirtas pratybas, dalytis savo asmenine patirtimi, o pertraukų metu išgyventi tarpusavio bendrystę.

Antrąją mokymų dieną aptartos programos temos: „Bendravimas ir bendrystė“, „Kartu per permainas“ ir „Atleisti ir švęsti“. Vaidybiniai žaidimai, diskusijos, liudijimai ir refleksijos leido mokymų dalyviams išbandyti įvairius darbo su grupe metodus, įgyti ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių.

Keletas atsiliepimų:

Gera buvo pabūti bendrystėje su kitais. Dalijimasis padėjo geriau pažinti save. Viešpats lietė mano širdį per liudijimus.

Apie bendravimą esu girdėjęs, bet šiandien naujai prisiminiau. Esu vėl pasiryžęs taikyti tai savo gyvenime ir patarti kitiems.

Nuoširdus ačiū visų pirma Viešpačiui ir visiems organizatoriams, lektorei Daliai Lukėnienei. Per šiuos du užsiėmimus supratau, kad buvau viską perspaudusi ir sureikšminusi. Atėjo visai kitas suvokimas.

Buvo geras laikas prisimenant, kas jau žinoma, pasikartojant, kas girdėta. Ir visa tai tikrai naudinga.

Patiko dėstomos medžiagos pateikimo būdų įvairovė ir jų savalaikis keitimas, siekiant išlaikyti auditorijos dėmesį. Daugelis temų patvirtino tai, ką žinojau anksčiau, šiek tiek jas pagilino, privertė ir toliau gilintis.

Norėčiau daugiau sužinoti apie Natūralų šeimos planavimą.

Studijų metu universitete teko gilintis į šiuos dalykus, teko studijuoti Santuokos sakramento teologiją, santuokinę moralę, šeimos modelius, vaikų religinį auklėjimą ir kt. Bet seminaro metu sužinojau daug praktinių dalykų ir kaip teorines žinias taikyti praktikoje. Už tai Jums nuoširdžiai dėkoju.

Šiuos mokymus parėmė Vokietijos katalikų akcija Renovabis ir Lietuvių katalikų religinė šalpa. Antrasis tęstinis seminaras, skirtas susipažinti su grupinio darbo principais, vyks vasario 19–20 d.

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune