II seminaras vargonininkams „Liturgija – mokslas ir menas“ (2016 04 26)
Paskelbta: 2016-04-29 09:20:43

Balandžio 26 d. arkivyskupijos kurijoje į antrąjį jos organizuojamą ugdymo seminarą susirinko vargonininkai. Juos sveikino, mintimis apie svarbią ir visų labai pastebimą jų tarnystę Bažnyčioje dalijosi malda seminarą pradėjęs vyskupas Kęstutis Kėvalas.

Ganytojas dėkojo vargonininkams už atsiliepimą į kurijos kvietimą, kad atėjo dalytis, kurti bendrystę, būti vienos šeimos dalimi, sustiprinti vieni kitus tarnavimo užsidegimu. Vysk. Kęstutis pasidalijo, jog jo paties įsitraukimas į parapijos bendruomenės gyvenimą prasidėjo nuo jaunimo choro. Giedojimas, bažnytinė muzika yra Bažnyčios grožio, jos narių bendrystės atspindys. Muzika priartina Dievo patirtį, kurios žmogus savo viduje ilgisi, o jos tikslas – kad ji padėtų visiems drauge šlovinti Dievą.

„Per grožį, muziką vyksta lygiavertis Dievo slėpinio perteikimas“, – sakė vysk. Kęstutis, vėliau atkreipdamas dėmesį į Vatikano II Susirinkimo Konstitucijos apie Šventąją Liturgiją Sacrosantum. Concilium mokymą. 

„Liturginė muzika, šlovinimas yra nuoroda į amžinybės džiaugsmą. Tai tiesiogiai kalbina žmogaus sielą. Tad ir vargoninkai yra naujosios evangelizacijos misionieriai“, – dalijosi mintimis ganytojas, be kita, paragindamas vargonininkus būti geranoriškais kunigų pagalbininkais rengiantis liturgijai parapijose.  

 

Jau užmegztą praeitame seminare bendravimą su vargonininkais, dalijimąsi žiniomis ir patirtimi toliau tęsė doc. Renata Marcinkutė Lesieur, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Vargonų katedros vedėja. Šioje seminaro dalyje aktyviai diskutuota, dalytasi patirtimis, kaip įtraukti į giedojimą dažniausiai pamaldose dalyvaujančią įvairaus amžiaus, neretai santūrią, mažai aktyvią bendruomenę. Išsakytas rūpestis dėl to, kokį liturginio giedojimo paveldą kuriame jau šiandien savo Bažnyčios ateičiai, jaunajai jos kartai. Viešnia vedė ir praktinę seminaro dalį prie vargonų Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje.

Šio seminaro pertraukoje vargonininkai (įsitraukdami ir savo giedojimu) kurijos koplyčioje drauge šventė Eucharistiją, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas.

Užbaigiant šį vargonininkų ugdymo ciklą „Tau naują giesmę sukursiu” organizatoriai kviečia į trečiąjį susitikimą – vargonininkams skirtas rekolekcijas, kurios birželio 14–15 d. vyks Palendriuose. 

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

<

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune