Kauno I dekanato karitiečių dvasinės atgaivos diena Palemone (2011 05 14)
Paskelbta: 2011-05-17 17:20:18

Gražų gegužės 14 d. rytą Kauno I dekanato karitiečiai rinkosi Palemono Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės parapijoje į dvasinės atgaivos dieną, pabūti kartu.

Susitikimas prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo klebonas Massimo Bianco SDB. Jis linkėjo karitiečiams visada stiprybės semtis iš Viešpaties, kad mūsų patarnavimas pagalbos reikalingiems būtų gražiausias Dievo ir artimo meilės liudijimas.

Susitelkimo diena toliau tęsėsi seserų saleziečių vienuolyne. Sesuo Liucija Grybaitė FMA pasidalijo dvasinėmis įžvalgomis apie maldą, tylos prasmę, mokymąsi įsiklausyti į Viešpatį.

Palemono parapijos karitietės paruošė gražią agapę, Palemono bendruomenės ansamblis padovanojo džiaugsmingų dainų. Kauno I dekanato Caritas vadovė Onutė Virbašiūtė padėkojo visiems dalyviams už šias prasmingai praleistas valandas, pakvietė į Kauno I dekanato Dievo Gailestingumo šventę paminklinėje Kauno Prisikėlimo bažnyčioje gegužės 28 d.

Ses. Viktorija Maknauskaitė SJE
Kauno arkivyskupijos Caritas reikalų vedėja
Ganytojo žodis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško APERUIT ILLIS Dievo Žodžio sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune