Akademinės sielovados bendradarbių kelionė studentams „Atrask Kauną“ (2016 05 26)
Paskelbta: 2016-05-27 17:22:01

Gegužės 26 d. popietę, jau antri metai iš eilės, Kauno akademinės sielovados bendradarbiai organizavo renginį „Atrask Kauną“. Šio renginio tikslas buvo visų pirma suburti įvairių universitetų ir kolegijų studentus, taip pat ir supažindinti su įvairiomis Kauno vietomis, kurios turi seną istoriją. Buvo kviečiama susipažinti ir pamatyti vietas, pro kurias galbūt praeinama kasdien, bet net nežinoma, kokią istoriją vienas ar kitas objektas slepia.

Kelionė prasidėjo nuo šalia Kauno valstybinio muzikinio teatro išlikusios miesto sienos ir bokštelio, čia trumpai su atsiradimo istorija pasidalijo Kauno kunigų seminarijos studentas – klierikas Vincentas Lizdenis. Vėliau būrelis jaunuolių iš įvairių mokslo įstaigų keliavo prie Šv. Gertrūdos bažnytėlės, apsilankė po bažnyčia esančioje kriptoje ir žvakių šventovėje, sukalbėjo poterius. Taip pat užsuko pamatyti kryžiaus su Nukryžiuotuoju, kuris garsėja stebuklais. Šis kryžius buvo išsaugotas pačių miestiečių.

Vėliau kelionę tęsėme senamiesčio link, nuo Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros Kaune pamatėme senąją Chasidų sinagogą, kuri šiuo metu yra apleista. Tada keliavome į Šv. Ignaco Lojolos kolegijos kiemelį bei pačią kolegiją. Čia mus pavaišino arbata, leido pailsėti, be to, apie kolegijos pastato ir Švč. Sakramento bažnyčios istoriją papasakojo direktoriaus pavaduotoja dvasiniam ugdymui dr. Vilija Karaliūnaitė.

Pailsėję tęsėme kelionę su LSMU kapelionu mons. Artūru Jagelavičiumi. Apsilankėme Senojoje sinagogoje, kur šiuo metu įsikūręs Šeimos santykių institutas. Galėjome apsilankyti viduje, kur šiuo metu yra instituto posėdžių salė, tačiau vidinė architektūra išlikusi. Vėliau keliavome pro Vilniaus universitetą, jo kieme apžiūrėjome vadinamąjį Napoleono namą.

Ilgai neužsibuvę, keliavome į Kauno kunigų seminariją. Pasivaikščiojus po ją ir išgirdus jos istoriją, aplankius Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčią, mus pasitiko vysk. Kęstutis Kėvalas. Vyskupas su džiaugsmu priėmė studentus, aprodė Kauno kuriją, supažindino su jos istorija.

Kartu su jaunimu vysk. Kęstutis pakilo ant kurijos stogo, nuo kurios atsiveria nuostabus Kauno senamiesčio vaizdas.

 

Renginį vainikavo malda prie arkikatedros Gailestingumo jubiliejaus durų ir jų peržengimas kartu su kun. Andriumi Končiumi. Dalyviams buvo išdalyti Piligrimo pasai ir uždėtas pirmasis antspaudas. Kitus antspaudus dalyviai galės rinktis savarankiškai, keliaudami po Lietuvos Gailestingumo šventoves, kurių Lietuvoje yra 15.

Pasibaigus visi buvo pakviesti kepti dešrelių, pabendrauti ir pasidalyti įspūdžiais.

Raimonda Janušauskaitė,
LSMU akademinės sielovados koordinatorė
Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune