Nuteistųjų lankymas Kauno arkivyskupijos teritorijoje esančiuose pataisos namuose (programa) (2016 11 07)
Paskelbta: 2016-11-07 12:21:59

Šiandien, lapkričio 7 dieną, minime Gailestingumo jubiliejų nuteistiesiems, todėl šią dieną numatyti susitikimai ir buvimo laikas pataisos namuose.

Kauno arkivyskupijos teritorijoje yra apie trečdalis visų Lietuvoje bausmę atliekančių asmenų pataisos įstaigose. Kauno mieste yra Nepilnamečių pataisos namai – tardymo izoliatorius. Čia šiandien lankysis savanoriai kartu su kunigu. Bus sportiniai užsiėmimai ir bendravimas. Tai pat kartu bus švenčiamos šv. Mišios.

Netoliese Kauno esančiame Pravieniškių miestelyje yra Pravieniškių pataisos namai – atviroji kolonija, kurią sudaro 3 sektoriai, taip pat šiame miestelyje yra Laisvės atėmimo vietų ligoninė. Čia šiandien lankysis Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, kuris dalyvaus padėkos susitikime su darbuotojais, dirbančiais pataisos namuose, vėliau lankys nuteistuosius jų gyvenamojoje aplinkoje ir aukos šv. Mišias, kurias 16 val. transliuos „Marijos radijo“ kviečiant jungtis į bendrą maldą visos Lietuvos tikinčiuosius.

Vyskupas Kęstutis Kėvalas dalyvaus diskusijoje su darbuotojais apie tai, kiek visuomenė yra gailestinga nuteistiesiems, vėliau aplankys sergančius nuteistuosius bei aukos šv. Mišias. Šią dieną taip pat turės susitikimą su asmenimis, kurie atlieka bausmę iki gyvos galvos.

Veiklas pataisos namuose ir susitikimus su nuteistaisiais turės ir keletas arkivyskupijoje tarnaujančių kunigų bei Kauno kunigų seminarijos seminaristai ir „Caritas“ savanoriai. Jie kalbės, diskutuos, kartu žais sportinius ar stalo žaidimus, o dieną užbaigs bendra šv. Mišių malda.

Milita Žičkutė-Lindžienė
Lietuvos „Caritas“

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune