Parapijų misijų koordinatorių seminaras „Nepaliaukite trokšti” (2016 12 09)
Paskelbta: 2016-12-15 21:12:14

Penktadienį, gruodžio 9 d., kurijoje įvyko parapijų misijų koordinatorių susirinkimas, kuriame arkivyskupijos parapijų atstovai dalyvavo jau trečiąjį kartą. Šį kartą susitikimo tema buvo „Nepaliaukite trokšti”.

Pirmasis seminare kalbėjo augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas tema „Žodžio galia“. Pradėjęs nuo pavyzdžių, kad kiekvieno mūsų kasdienybė yra pilna žodžių, vyskupas perėjo prie Dievo žodžio ir įvardijo jį kaip turintį galią kurti. „Dievas taria ir pasidaro nauja tikrovė“,– sakė vysk. Kęstutis. Vėliau perėjęs prie mūsų gyvenimo, aptarė Žodžio galią per 3 skirtingus pjūvius: Dievo žodžiu reikia maitintis, jį sėti ir būti jo perkeistiems.

Po vysk. Kęstučio Kėvalo pasidalijimo apie evangelizacijos patirtį Anglijoje kalbėjo Šarūnė Daugerdaitė. Ji metus laiko praleido bendruomenėje „Sion“, kuri užsiima evangelizacija Anglijos parapijose ir mokyklose. Daugiausia laiko Šarūnė praleido keliaudama su evangelizacijos komanda iš mokyklos į mokyklą, kur vesdavo savaitės laiko evangelizacinę programą mokiniams ir mokytojams.

Šarūnė taip pat pasakojo, kaip vyksta evangelizacija parapijose, kuri yra skirta suteikti parapijoms naują kvėpavimą, jas atnaujinti: pirmąją savaitę komanda kartu su vietiniais parapijiečiais lanko tai parapijai priklausančius asmenis, kalbasi su jais apie tikėjimą, kartu pasimeldžia ir kviečia aplankyti parapiją. Kitą savaitę vyksta įvairūs maldos vakarai, katechezės, po kurių dalyvaujantys žmonės yra kviečiami labiau įsitraukti į parapijos veiklą.

Po dviejų pirmų mokymų seminaro dalyviai buvo kviečiami mažose grupelėse pasidalyti apie tai, kaip jie maitinasi Dievo žodžiu.

Po bendros vakarienės vyko 3-iasis seminaro mokymas. Apie tai, kaip atpažinti savo troškimus, kalbėjo Tomas Rakauskas. Jo mokymas buvo paremtas istorija apie Nieką, kuris gyveno krašte, pavadintame „Įprasta“, ir ieškojo kelio pas Svajonių Davėją, suteikiantį svajonių, dėl kurių verta atiduoti savo gyvenimą. Tomas įvardijo pagrindinius iššūkius, su kuriais susiduriama gryninant savo troškimus: tai baimės, abejonės, savęs nesupratimas. Mokymą Tomas baigė cituodamas Laišką filipiečiams: „Esu tikras, kad tas, kuris jumyse pradėjo šį gerą darbą, jį jumyse ir pabaigs” (Fil 1, 6).

Paskutinį šio seminaro mokymą sakė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė ta pačia kaip viso susitikimo tema „Nepaliaukite trokšti“.

Pradžioje Vaida įvardijo 3 žmonių tipus: 1) trokšta būti su Jėzumi, bet nieko nenori keisti; 2) seka ir nori sekti Jėzumi, bet ne taip, kaip Dievas kviečia, o kaip pats žmogus nori; 3) kai nelieka sąlygų, trokšta to, ko trokšta Dievas. Tada Vaida pakvietė dalyvaujančius seminare priskirti save kažkuriam tipui ir įvardijo 7 ženklus pagal Peterį Kreeftą, kaip atpažinti, kad troškimas yra iš Dievo. Tai: 1) Šventasis Raštas; 2) Bažnyčios mokymas; 3) Žmogaus protas; 4) Tam tikra situacija ar aplinkybės pajautimas; 5) Sąžinė, mūsų įgimtas tiesos ir netiesos pajautimas; 6) Mūsų individualūs, asmeniniai polinkiai, troškimai ar instinktai; 7) Malda.

Pabaigoje Vaida aptarė praktinius Atsinaujinimo dienos organizavimo parapijoje aspektus, buvo užduota klausimų.

Parapijų misijų koordinatorių seminaras yra Bažnyčios bendradarbių mokymų programos dalis. Programa remiama LKRŠ fondo, ją organizuoja arkivyskupijos kurijos sielovados komanda.

Ievos ŠIUGŽDINIENĖS informacija

<

Ganytojo žodis

Šv. JONO KRIKŠTYTOJO gyvenimas tapo malone daugeliui, kurie ėjo krikštytis Jordano upėje ir pasiklausyti jo drąsiai skelbiamo tiesos žodžio. Jo pavyzdys yra malonė ir mums, gyvenantiems šiandien sekuliaraus pasaulio kontekste, kai dairomės tvirtų tiesos liudytojų, nebijančių ištarti aiškų ir tiesų tikėjimo žodį.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune