Padėkos šventė jaunimo sielovados bendradarbiams (2017 02 03)
Paskelbta: 2017-02-10 13:59:48

Vasario 3 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras pakvietė į Padėkos šventę žmones, kurie praėjusiais metais skyrė savo laiko ir jėgų tarnystei Bažnyčioje bei įvairiausiais būdais prisidėjo, parėmė ir palaikė jaunimo sielovadą arkivyskupijoje.

Kartu su mumis džiaugsmu dalijosi arkivyskupas Lionginas Virbalas, įvairių bažnytinių organizacijų atstovai, mūsų rėmėjai, seminaristai, mokytojai, katechetai ir, žinoma, gausus būrys savanorių.

Žvelgdami į prabėgusius 2016-uosius metus esame tikri, kad tik tokios šaunios komandos bendru darbu ir tarnyste galėjome vykdyti plačią arkivyskupijos jaunimo sielovadą.

Agnė Grigaitytė,
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro vadovė

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune