HANZOS dienų proga – bendrystės džiaugsmas arkivyskupijos kiemelyje
Paskelbta: 2017-05-20 22:41:51

Nuotraukos Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Gegužės 20 dieną pirmąkart Kaunui švenčiant HANZOS dienas arkivyskupija pakvietė kauniečius ir miesto svečius susipažinti su savo veikla bei žmonėmis – nuo 12 val. iki vakaro užsukti į jaukų, gal dar ne visiems žinomą kiemelį prie Šv. Jono Krikštytojo centro greta Kauno pilies ir Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčios ir švęsti miesto šventę drauge. 

„Ar esi čia buvęs?“ – kvietė užsukti stendas prie vartų, o greta – ir iš toli pastebimas Jaunimo centro skelbimas apie Lietuvos jaunimo dienas bei pats būsimas palaimintasis arkivyskupas Teofilius Matulionis – stendai su jo biografija kauniečiams priminė apie visų laukiamą istorinį įvykį – artėjančias beatifikacijos iškilmes Vilniuje birželio 25 d.

Institucijų darbuotojai, savanoriai svetingai kvietė ir pasitiko miesto šventės dalyvius – su Carito vaišėmis, katalikiškomis knygomis, Kauno „Arkos“ bendruomenės, „Marijos radijo“ pristatymu ir ypač veikla tėvams ir vaikams. Nemažai ypač šeimų, tėvų su mažais vaikais, tą popietę skubėjusių į Viduramžių miestelį ar šventinę mugę, užsuko ir į kiemelį bei mielai įsitraukė į smagias kūrybines veiklas: pynimą, smėlio terapiją ir kt. ar tiesiog atėjo pailsėti, pabendrauti. Kiemelyje apsilankė, su žmonėmis sveikinosi ir Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas bei arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius.

Neliko vienas ir Jėzus Eucharistijoje – daug žmonių jį aplankė tą popietę minios šurmulį trumpam iškeisdami į ramybės oazę Šv. Jono Krikštytojo centro koplyčioje. 

Šlovinimo vakarą Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje kauniečiams ir Viešpačiui šia proga surengė Jono Pauliaus II piligrimų centro jaunimas, savo giesmes skyręs maldai už miestą ir jo gyventojus.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune