Kauno I dekanato dvasininkų susitikimas apygardos prokuratūroje apie kovą su prekyba žmonėmis ir kita nusikalstama veika (2017 09 05)
Paskelbta: 2017-09-06 11:06:19

Rugsėjo 5 dieną Kauno apygardos prokuratūroje vyko Kauno I dekanato kunigų susitikimas, kuriame dalyvavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, Lietuvos policijos kapelionas kun. Algirdas Toliatas CO, Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Darius Valkavičius, Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Darius Žukauskas, Kauno arkivyskupijos Carito (Caritas yra inicijavęs projektą „Pagalba prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukoms“) atstovė Erika Panova-Polikevičienė, Kauno miesto parapijų ir rektoratų klebonai, rektoriai, kunigai.

Pradžioje į susirinkusiuosius kreipęsis Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Darius Valkavičius sakė, kad toks susitikimas prokuratūroje vyksta pirmą kartą, ir šia proga už nuoširdų bendradarbiavimą Kauno arkivyskupui metropolitui įteikė padėkos ženklą. Vėliau vyriausiasis prokuroras, pažymėjo, kad prekyba žmonėmis – viena pelningiausių. Apie šią nusikalstamą veiką mažai žinoma, o ir darbininkų jai tirti, pasak prokuroro, kalbant evangeliniu terminu, maža. D. Valkavičius susirinkusiems pristatė prokuroro galimybes šioje srityje. Atkreiptas dėmesys į civilinį procesą per fiktyvias santuokas. Svarbus dėmuo kalbant apie prekybą žmonėmis – fiktyvios santuokos. Sudarę jas asmenys gali laisvai keliauti Europos Sąjungos teritorijoje. Vyriausiasis prokuroras pažymėjo, kad šiais metais pradėtos 7 baudžiamosios bylos dėl prekybos žmonėmis. Tirti tokias bylas sunku, procesai nematomi. Buvo pristatytos ir Baudžiamojo kodekso nuostatos. Vyriausiasis prokuroras pažymėjo, jog norint, kad nusikaltimas būtų ištirtas, reikia informacijos apie jį, net jo užuomazgas. Todėl, siekiant išvengti tokių nusikaltimų, labai svarbu skatinti žmonių kritinį mąstymą, kelti asmens savivertę, laiku ir tinkamai informuoti apie nusikaltimą, ugdyti visuotinį problemos suvokimą, skatinti socialinius projektus. Atkreiptas dėmesys ir į tai, kad prekyba žmonėmis labiau klesti besivystančiose šalyse.

Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius pristatė Kauno m. bažnyčių klebonus ir rektorius. Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios rektorius kun. Tomas Karklys papasakojo apie Šv. Mortos grupę. Šios grupės tikslai – ugdyti žmonių supratimą apie vergystę ir jos formas bei mastą, plėtoti santykius, teikti teisinę ir pastoracinę pagalbą nukentėjusiems. Labai svarbu, pasak kun. T. Karklio, prieiti prie žmonių. Įvairios institucijos turi kooperuotis per seminarus, susitikimus, pokalbius. Prekyba žmonėmis, kaip pažymėjo prelegentas, yra reali grėsmė bet kokio amžiaus, socialinio statuso ar lyties žmogui.

Susitikimo pabaigoje kalbėjęs Lietuvos policijos kapelionas kun. Algirdas Toliatas CO pabrėžė, jog gvildenama problema – ir Bažnyčios problema, todėl labai svarbu žmonėms perduoti žinią. Kunigas paminėjo, kad Šv. Mortos grupės ištakos – vienoje iš Anglijos parapijų. Šiandien ši grupė paplitusi daugelyje šalių. Labai svarbu kurti grupes, bendradarbiauti.

Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, užbaigdamas susitikimą, padėkojo prelegentams už perduotą svarbią informaciją, atkreipė dėmesį, kaip svarbu kartu dirbti dėl žmonių, kartu keliauti į dangų.

Kun. teol. lic. Nerijus PIPIRAS

 

Ganytojo žodis

Savo gyvenime turime „pataikyti“ į Dievo mintį, paklusti Jo nustatytai tvarkai, sėstis būriais savo bendruomenėmis ir klausytis Jo žodžio bei maitintis Eucharistija. Tai mūsų gyvenimo tikslas ir laimė, tai išmintis, kurią dovanoja Dievo žodis. Priimkime ją ir branginkime, laisvinkime savo širdį Jo malonei.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune